Hội Nông dân xã Hải Xuân ra mắt tổ hội nghề nghiệp nuôi tôm

18/07/2022 09:28
Thực hiện sự chỉ đạo của Hội Nông dân thành phố, Đảng uỷ xã Hải Xuân, Hội Nông dân xã vừa tổ chức ra mắt tổ hội nghề nghiệp “nuôi tôm”.

Tổ hội nghề nghiệp nuôi tôm xã Hải Xuân có 46 thành viên, là nơi tập hợp, đoàn kết các hội viên, nông dân có cùng nghề nghiệp nuôi tôm. Tổ hội tổ chức và hoạt động đảm bảo nguyên tắc 5 tự, 5 cùng; 5 tự: “Tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm” và 5 cùng: “Cùng lĩnh vực lao động, ngành nghề SXKD, dịch vụ; cùng mối quan tâm; cùng có sự chia sẻ; cùng chịu trách nhiệm; cùng hưởng lợi” và thực hiện tốt Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Tổ hội chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Hội Nông dân xã và Chi bộ thôn, thực hiện chức năng tuyên truyền, giáo dục hội viên, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân. Tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua để góp phần xây dựng hình mẫu người nông dân thế hệ mới có khả năng dẫn dắt đông đảo hội viên nông dân cùng phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng.

Lãnh đạo xã Hải Xuân dự, chứng kiến, chúc mừng lễ ra mắt tổ hội nghề nghiệp nuôi tôm 

Việc thành lập tổ Hội nghề nghiệp giúp các thành viên cùng nhau trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an toàn chăn nuôi, tiêu thụ sản phẩm; cùng tìm đầu vào, đầu ra cho sản phẩm. Đồng thời, tạo điều kiện giúp hội viên khác có việc làm tạo thu nhập ổn định, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các thành viên của Tổ nói riêng và hội viên, nông dân trên địa bàn. Những năm qua, nuôi tôm đang dần trở thành thế mạnh được xã Hải Xuân quan tâm, cùng nhân dân tổ chức thực hiện. Nhiều hộ đã vươn lên trở thành hộ khá, giàu từ nuôi tôm, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của kinh tế Hải Xuân và TP Móng Cái. 

Tính đến thời điểm hiện nay, trên toàn địa bàn TP Móng Cái, Hội Nông dân thành phố đã chỉ đạo thành lập 9 chi, tổ hội nghề nghiệp.

 

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...