Banner tin

Hội thảo “Học tập suốt đời là chìa khóa cho mọi thành công” năm 2019

Nhân "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019", ngày 5/10, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập Thành phố tổ chức Hội thảo: “Học tập suốt đời là chìa khóa cho mọi thành công” năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch Hội Khuyến học Thành phố, Trưởng BCĐ xây dựng xã hội học tập Thành phố chủ trì hội thảo.

 

Hội thảo “Học tập suốt đời là chìa khóa cho mọi thành công” năm 2019

Đồng chí Vũ Thào, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Thành phố trình bày báo cáo đề dẫn tại hội thảo

Theo báo cáo đề dẫn tại hội thảo, trong những năm qua, sự nghiệp phát triển giáo dục, đào tạo và công tác học tập suốt đời của Thành phố đã có nhiều bước phát triển quan trọng: hệ thống trường lớp hoàn thiện từ mầm non đến THCS, THPT phủ rộng khắp các vùng từ các phường trung tâm đến các xã vùng núi, hải đảo; đa dạng hóa các loại hình, trường lớp công lập, dân lập, tư thục; đa dạng hóa các hình thức học tập: chính quy, không chính quy; đa dạng hóa các phương thức học tập: học trong nhà trường, học ngoài nhà trường, tại gia đình, vừa học vừa làm, học theo phương thức mở, từ xa, tự học. Các thiết chế phục vụ học tập suốt đời như trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm sinh hoạt văn hóa, câu lạc bộ,… không ngừng được quan tâm, phát triển đã tạo ra cơ hội được học tập bình đẳng cho mọi người dân.

Các đại biểu phát biểu tham luận tại hội thảo

Với chủ đề trọng tâm “học tập suốt đời – chìa khóa của mọi thành công”, tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe các nội dung tham luận về: nâng cao chất lượng tham mưu chỉ đạo xây dựng xã hội học tập trên địa bàn Thành phố; quan tâm chỉ đạo xây dựng Trung tâm học tập cộng đồng tạo cơ hội cho nhân dân học tập suốt đời để nâng cao chất lượng cuộc sống; xây dựng xã hội học tập gắn với vận động nhân dân xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới; thực hiện hiệu quả công tác phân luồng học sinh sau THCS để học viên có cơ hội học tập, phát huy đúng năng lực góp phần nâng cao dân trí và tỉ lệ lao động qua đào tạo góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố; giải pháp thúc đẩy ý thức tự học cho học sinh để nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh lớp cuối cấp; tăng cường giáo dục ý thức tự học cho học sinh THCS thông qua các hoạt động giáo dục; vận động hội viên phụ nữ nêu cao ý thức tự học để thực hiện hiệu quả phong trào “năm không, ba sạch” từ cơ sở; nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia của cộng đồng thông qua các hoạt động tuyên truyền kết quả phân giới cắm mốc trên bộ.

Đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch Hội Khuyến học Thành phố,

Trưởng BCĐ xây dựng xã hội học tập Thành phố phát biểu kết luận hội thảo

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch Hội Khuyến học Thành phố, Trưởng BCĐ xây dựng xã hội học tập Thành phố nhấn mạnh, để thường xuyên "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" về tự học, học tập suốt đời và xây dựng XHHT trong thời gian tới cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về tự học, HTSĐ trong mọi thành phần xã hội; thu hút người lao động tham gia học tập. Tuyên truyền cho mọi người nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tác dụng của HTSĐ, XD XHHT. Đổi mới quản lí, giáo dục củng cố phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục thường xuyên và các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường đảm bảo phù hợp tình hình thực tế địa phương. Tăng cường cơ sở vật chất đầu tư thiết bị dạy học cho trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng dạy và học. Đổi mới việc quản lí nhà nước đối với xây dựng XHHT; các cơ quan quản lí giáo dục đóng vai trò phát động phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời. Phối hợp với Hội khuyến học khuyến khích người dân học tập, thu hút người lao động tham gia các lớp dạy nghề để có việc làm, phát động việc học Ngoại ngữ, Tin học. Tham mưu với cấp Ủy, Chính quyền kiện toàn Ban chỉ đạo XD XHHT; bổ sung thành viên Ban chỉ đạo XD XHHT để tiếp tục xây dựng xã hội học tập; Có văn bản chỉ đạo việc phối hợp của khuyến học với các ban ngành đoàn thể, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, công nhân tham gia xây dựng XHHT; Đưa nội dung tham gia XD XHHT vào kế hoạch hàng năm của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và là tiêu chí đánh giá thi đua đối với các cơ quan ban ngành, đoàn thể. Các cấp có thẩm quyền, hàng năm phân bổ (hỗ trợ) nguồn kinh phí; xây dựng và ban hành chính sách khuyến khích người học, tạo điều kiện cho người học có thời gian, kinh phí, cơ sở vật chất khi tham gia học tập nâng cao trình độ.

Tin cùng chuyên mục

Các nhà trường ở Móng Cái sẵn sàng đón học sinh THPT trở lại học trong môi trường an toàn

Các nhà trường ở Móng Cái sẵn sàng đón học sinh THPT trở lại học trong môi trường an toàn


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh  Ngô Hoàng Ngân kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 và tình hình xuất nhập khẩu (XNK) tại Móng Cái

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh Ngô Hoàng Ngân kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 và tình hình xuất nhập khẩu (XNK) tại Móng Cái


Lãnh đạo Thành phố Móng Cái chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Lãnh đạo Thành phố Móng Cái chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam


Móng Cái (Quảng Ninh) có tân chủ tịch UBND Thành phố

Móng Cái (Quảng Ninh) có tân chủ tịch UBND Thành phố


Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Móng Cái làm việc với Trạm Kiểm soát Liên hợp Km15- Bến tàu Dân Tiến

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Móng Cái làm việc với Trạm Kiểm soát Liên hợp Km15- Bến tàu Dân Tiến


Những “chiến sỹ áo trắng” nơi tuyến đầu

Những “chiến sỹ áo trắng” nơi tuyến đầu


Thông quan trở lại cầu phao tạm Km3+4 Móng Cái

Thông quan trở lại cầu phao tạm Km3+4 Móng Cái


Trung tâm hành chính công Móng Cái thực hiện tốt công tác phục vụ nhân dân gắn với phòng dịch Covid-19

Trung tâm hành chính công Móng Cái thực hiện tốt công tác phục vụ nhân dân gắn với phòng dịch Covid-19


Thêm 26 công dân được di chuyển từ Centre way (Móng Cái) về cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Quảng Ninh

Thêm 26 công dân được di chuyển từ Centre way (Móng Cái) về cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Quảng Ninh


Ký Quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội và Viện kiểm sát nhân dân trong công tác phát hiện, phân loại, xử lý các hành vi vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm

Ký Quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội và Viện kiểm sát nhân dân trong công tác phát hiện, phân loại, xử lý các hành vi vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm


Vận chuyển công dân Tỉnh ngoài đủ điều kiện từ Móng Cái về cách ly tại các cơ sở của Quân khu 3

Vận chuyển công dân Tỉnh ngoài đủ điều kiện từ Móng Cái về cách ly tại các cơ sở của Quân khu 3


Quảng Ninh (Việt Nam) tặng hàng hỗ trợ Quảng Tây (Trung Quốc) phòng chống dịch Covid19

Quảng Ninh (Việt Nam) tặng hàng hỗ trợ Quảng Tây (Trung Quốc) phòng chống dịch Covid19


Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố làm việc với Đảng ủy -HĐND - UBND các phường Hòa Lạc, Trần Phú, Ka Long.

Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố làm việc với Đảng ủy -HĐND - UBND các phường Hòa Lạc, Trần Phú, Ka Long.


Móng Cái (Việt Nam) tặng vật tư y tế cho Khu Phòng Thành (Trung Quốc)

Móng Cái (Việt Nam) tặng vật tư y tế cho Khu Phòng Thành (Trung Quốc)


Những người đầu tiên hết thời gian cách ly phòng dịch Covid-19 được về nơi cư trú

Những người đầu tiên hết thời gian cách ly phòng dịch Covid-19 được về nơi cư trú