Hội thảo kế hoạch sử dụng đất TP Móng Cái năm 2024

06/12/2023 15:30
Ngày 06/12, UBND Thành phố tổ chức hội thảo về xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Móng Cái. Đồng chí Nguyễn Phúc Vinh - Phó Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì; cùng dự có lãnh đạo phòng ban, ngành, xã phường liên quan.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2023, UBND TP Móng Cái đã triển khai việc giao đất, thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo phương án kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Tổng số dự án, công trình trong phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2023 được phê duyệt theo Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 là 146 danh mục dự án, công trình; đăng ký mới và bổ sung là 13 công trình, dự án. 

Năm 2024, tổng diện tích kế hoạch sử dụng đất khoảng 52.016 ha; trong đó đất nông nghiệp chiếm trên 37.036ha; đất phi nông nghiệp là khoảng 9.732ha; đất chưa sử dụng trên 5.247ha. Phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của TP Móng Cái phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phù hợp với điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu KTCK Móng Cái tầm nhìn đến năm 2040, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường. 

Tại hội nghị, sau khi nghe Phòng Tài nguyên và Môi trường, đơn vị tư vấn báo cáo, đồng chí Nguyễn Phúc Vinh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố thống nhất chỉ đạo một số nội dung trọng tâm. Trong đó giao các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện theo đúng nội dung chỉ đạo của UBND Thành phố tại Thông báo số 635/TB-UBND ngày 04/12/2023 của UBND Thành phố.

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến tham gia tại cuộc họp, cập nhật, bổ sung trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Móng Cái; tham mưu UBND Thành phố trình Thành ủy trong ngày 06/12/2023. Chủ trì rà soát, bổ sung đầy đủ các thửa đất để đăng ký trong Kế hoạch năm 2024 phục vụ chuyển mục đích sử dụng đất cho các đối tượng tái định cư sau giải phóng mặt bằng trên địa bàn Thành phố đã được UBND Thành phố chỉ đạo. Đối với các đơn vị nếu có ý kiến khác, yêu cầu có văn bản gửi về Phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 07/12/2023.

Michen
Trung tâm TTVH
Loading...