Hội thảo thực trạng và giải pháp nhằm đảm bảo tự cân đối thu, chi ngân sách trên địa bàn TP Móng Cái

17/05/2024 23:12
Ngày 17/5, UBND TP tổ chức Hội thảo thực trạng và giải pháp nhằm đảm bảo tự cân đối thu, chi ngân sách trên địa bàn TP Móng Cái. Đồng chí Hồ Quang Huy - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Ngô Thị Phương Thảo -Trưởng khoa bất động sản và kinh tế tài nguyên Trường Đại học Kinh tế quốc dân chủ trì hội thảo.
Quang cảnh hội thảo
Đồng thí Phạm Văn Hoan - Chánh Văn phòng HĐND - UBND TP thông qua chương trình hội thảo
Đại diện đơn vị xây dựng đề án là Trường Đại học kinh tế quốc dân đã thông qua nội dung đề án
Đồng chí Hồ Quang Huy - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Ngô Thị Phương Thảo -Trưởng khoa bất động sản và kinh tế tài nguyên Trường Đại học Kinh tế quốc dân chủ trì hội thảo.

Tại hội thảo, đại diện đơn vị xây dựng đề án là Trường Đại học kinh tế quốc dân đã thông qua nội dung đề án: “Tự đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách của TP Móng Cái”. Đây là đề án có tính cấp thiết và cấp bách nhằm hoạch định kế hoạch cụ thể và xác định các giải pháp để tăng cường hiệu quả hoạt động thu, chi ngân sách của TP trên cơ sở khai thác các tiềm năng lợi thế khắc phục những hạn chế bất cập hiện nay, từng bước thực hiện đạt được mục tiêu tự đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách địa phương,

Mục tiêu của đề án đánh giá thực trạng hoạt động thu, chi ngân sách Thành phố, phân tích tình hình đảm bảo cân đối thu - chi ngân sách thành phố Móng Cái giai đoạn từ năm 2021 đến hết năm 2023; Đề xuất các giải pháp tăng cường công tác thu - chi ngân sách của Thành phố; đưa ra các giải pháp và kiến nghị nhằm thực hiện tự đảm bảo cân đối thu - chi ngân sách thành phố Móng Cái theo lộ trình trong giai đoạn 2024 - 2030; Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động công tác thu - chi ngân sách và khả năng tự đảm bảo cân đối thu - chi ngân sách của thành phố Móng Cái; Phạm vi nghiên cứu: Đánh giá thực hiện công tác thu, chi ngân sách Thành phố từ giai đoạn 2021 - 2023. Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác thu ngân sách và điều tiết hoạt động chi ngân sách, hướng tới thực hiện tự đảm bảo cân đối thu - chi ngân sách thành phố Móng Cái theo lộ trình trong giai đoạn 2024 - 2030 với phạm vi tại địa bàn thành phố Móng Cái;

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đại diện các phòng, ban chức năng như Chi cục thuế, ngân hàng, Ban quản lý cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Móng Cáicác xã phường, Hiệp hội doanh nghiệp TP; Phòng GD - ĐT TP và các nhà khoa học đã tham gia ý kiến và đề xuất các giải pháp cụ thể để cân đối thu chi ngân sách, nâng cao hiệu quả công tác thu và tiết kiệm chi, thực hiện tăng thu ngân sách để đảm bảo cho chi thường xuyên, chi cho đầu tư phát triển, Thực trạng thu phí hạ tầng cửa khẩu nhận diện dư địa thu phí và đề xuất cơ chế chính sách tăng khoản phí hạ tầng cửa khẩu trên địa bàn TP, tăng tự chủ ở các trường học, các cơ quan đơn vị…

Đồng chí Hồ Quang Huy - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP phát biểu ý kiến
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Ngô Thị Phương Thảo -Trưởng khoa bất động sản và kinh tế tài nguyên Trường Đại học Kinh tế quốc dân phát biểu ý kiến

Với mục tiêu chung phấn đấu thực hiện đến mức cao nhất mục tiêu tài chính - ngân sách nhà nước, tăng cường kỷ cương, kỷ luật ngân sách; quản lý, sử dụng hiệu quả ngân sách địa phương; đẩy mạnh tái cấu trúc chi ngân sách nhà nước, thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới khu vực sự nghiệp công, ưu tiên dành nguồn thực hiện các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm và thực hiện các chính sách an sinh xã hội của Thành phố; Đồng thòi, thu NSNN phải tuân thủ đúng pháp luật, gắn với việc cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp; chống lạm dụng, gây phiền hà đến doanh nghiệp và người dân, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh; Việc huy động các nguồn thu từ thuế, phí của địa phương phải căn cứ vào các Nghị quyết, Quyết định của HĐND-UBND tỉnh cũng như Nghị quyết của thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố để làm cơ sở xác định, dự báo các nguồn thu hợp lý, có tính chất đột phá; Phấn đấu thu đạt và vượt dự toán ngân sách nhà nước do Tỉnh và Hội đồng nhân Thành phố giao; kết quả các khoản thu đảm bảo đúng đối tượng, theo tính chất và tiến độ. Dự toán thu tiền sử dụng đất đảm bảo tiến độ kế hoạch, vừa đảm bảo dự toán thu, vừa đáp ứng yêu cầu giải ngân vốn đầu tư công; Tăng dần các khoản thu ngân sách nhằm sớm thực hiện được mục tiêu tự đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách; Thực hiện nghiêm và có hiệu quả các cơ chế và biện pháp điều hành thu, chi ngân sách; Bao quát đầy đủ các nguồn thu, cơ sở thu trên địa bàn toàn thành phố Móng Cái, thu đúng, thu đủ các khoản thu NSNN theo quy định; Bảo đảm cơ cấu thu hợp lý, bền vững, tăng tỷ trọng huy động thuế, phí ngày càng cao trong tổng thu NSNN trên địa bàn. 

Mục tiêu cụ thể của đề án đó là thực hiện gia tăng các nguồn thu, kết hợp với quản lý chi tiết kiệm, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, nhằm từng bước gia tăng tỷ lệ cân đối thu chi. Với kịch bản phát triển dưới đây, Thành phố đặt mục tiêu tự đảm bảo cân đối thu chi chậm nhất vào năm 2030. Bên cạnh đó, một số khoản mục thu có thể được gia tăng nhờ đảm bảo thực hiện tốt công tác thu ngân theo nguyên tắc “thu đúng, thu đủ” nhằm khai thác dư địa của các khoản thu sau đây: thu phí và lệ phí; các khoản thu từ đất đai và thu khác. Ngoài ra, dự kiến mức tăng chi ngân sách qua các năm dao động ở mức từ 10-15%, trung bình khoảng 13,6%/năm; Đề án đưa ra dự kiến Thành phố sẽ tự đảm bảo được mức cân đối thu, chi ngân sách theo 02 phương án đồng thời đề xuất các giải pháp tăng cường thu, chi nhằm tự đảm bảo cân đối ngân sách TP trong đó cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy và UBND Thành phố trong công tác quản lý thu, chi  ngân sách; Đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút nhà đầu tư tạo nguồn thu tăng trưởng, bền vững từ khu vực sản xuất kinh doanh, dịch vụ, thương mại; Đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút nhà đầu tư tạo nguồn thu tăng trưởng, bền vững từ khu vực sản xuất kinh doanh, dịch vụ, thương mại; sách đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thu ngân sách; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu NSNN; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong công tác thu, chi ngân sách và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập góp phần đảm bảo tự cân đối ngân sách và một số nội dung quan trọng khác. Sau khi hoàn thiện thống nhất đề án, UBND TP sẽ trình Thường trực Thành ủy cho ý kiến chỉ đạo và triển khai thực hiện nhằm đảm bảo tự cân đối thu, chi ngân sách trên địa bàn TP Móng Cái theo lộ trình trong giai đoạn 2024 - 2030./. 

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...