Hướng dẫn nghiệp vụ thu BHYT học sinh năm 2020 – 2021 và triển khai hoàn thiện mã số BHXH

10/09/2020 15:30
Ngày 10/9, BHXH TP Móng Cái tổ chức các hội nghị Hướng dẫn nghiệp vụ thu BHYT học sinh năm 2020 – 2021 và triển khai thực hiện hoàn thiện mã số BHXH, cập nhật tăng, giảm thành viên hộ gia đình và tập huấn cho Đại lý thu BHXH, BHYT năm 2020.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn 

Tại Hội nghị Hướng dẫn nghiệp vụ thu BHYT học sinh năm 2020 – 2021, các đại biểu là Cán bộ làm công tác BHYT học sinh tại các trường học trên địa bàn Thành phố đã được BHXH TP Móng Cái tập huấn những nội dung cơ bản liên quan tới việc thực hiện BHYT học sinh, trong đó nhấn mạnh tới các nội dung quy định về mức đóng, phương thức đóng, hồ sơ biểu mẫu, cách thức thực hiện, công tác cấp và gia hạn thẻ BHYT, việc trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu. Theo thống kê từ cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Móng Cái, năm học 2019- 2020, Tổng số học sinh trên địa bàn thành phố là 27.830 học sinh, đến thời điểm 30/6/2020, số học sinh tham gia BHYT đạt 99,8%.Trong năm học, đã có 7.246 lượt học sinh khám chữa bệnh, BHXH thanh toán 2,39 tỷ đồng.

Đồng chí Phạm Thị Hạnh, Phó Giám đốc BHXH TP Móng Cái phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn 

Đồng chí Vi Thị Hòa, Phó Giám đốc BHXH TP Móng Cái trực tiếp

hướng dẫn thực hiện hoàn thiện mã số BHXH

Năm học 2020- 2021, BHXH TP Móng Cái tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với phòng Giáo dục và Đào tạo để giao chỉ tiêu tham gia BHYT của HSSV đối với từng cơ sở giáo dục; bảo đảm đến hết năm học 2020-2021 đạt 100% HSSV tham gia BHYT. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện phương thức thu phí BHYT linh hoạt để giảm nhẹ số tiền đóng góp của phụ huynh học sinh vào đầu năm học, tổ chức thu BHYT thuận tiện cho học sinh, chuyển thẻ BHYT đến học sinh kịp thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục trong khám, chữa bệnh tại các bệnh viện công, đảm bảo tỷ lệ học sinh tham gia BHYT một cách bền vững.

Các Hội nghị tập huấn được BHXH  Móng Cái tổ chức thường xuyên, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác

góp phần thực hiện BHYT toàn dân, nâng cao tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện

 và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội

Đối với nội dung triển khai thực hiện hoàn thiện mã số BHXH, cập nhật tăng, giảm  thành viên hộ gia đình năm 2020, các Đại lý thu BHXH, BHYT, cán bộ nghiệp vụ, lãnh đạo UBND các xã, phường tiếp tục được cơ quan BHXH TP Móng Cái hướng dẫn về nghiệp vụ thu BHXH, BHYT hộ gia đình, qua đó nhằm tiếp tục cập nhập thông tin mới, củng cố các kiến thức, nâng cao chất lượng hoạt động của nhân viên đại lý thu bảo hiểm, phát huy hiệu quả của mạng lưới đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn Thành phố, góp phần nâng tỷ lệ người dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện, hướng tới thực hiện BHYT toàn dân và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...