Hướng dẫn sử dụng ứng dụng PC-Covid, quét mã QR

26/11/2021 13:45

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG PC-COVID

Bước 1: Vào CH Play (Android) hoặc AppStore (iOS) tìm kiếm “PC-Covid” sau đó chọn ứng dụng “PC-Covid Quốc gia”để cài đặt

Bước 2: Truy cập vào “PC-Covid” sau đó nhập “Số điện thoại” và bấm “Tiếp tục”.

Bước 3: Nhập mã OTP gửi về số điện thoại đăng ký và bấm “Kích hoạt”.