Hướng dẫn sử dụng ứng dụng PC-Covid, quét mã QR

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG PC-COVID

Bước 1: Vào CH Play (Android) hoặc AppStore (iOS) tìm kiếm “PC-Covid” sau đó chọn ứng dụng “PC-Covid Quốc gia”để cài đặt

Bước 2: Truy cập vào “PC-Covid” sau đó nhập “Số điện thoại” và bấm “Tiếp tục”.

Bước 3: Nhập mã OTP gửi về số điện thoại đăng ký và bấm “Kích hoạt”.

Bước 4: Đồng ý cấp quyền tất các quyền truy cập mà ứng dụng yêu cầu.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MÃ QR ĐỊA ĐIỂM

1. Tạo mã QR địa điểm

Bước 1: Truy cập PC-Covid, chọn “Quản lý QR”.

Bước 2: Chọn tab “Địa điểm”, sau đó bấm “Tạo mã QR địa điểm”.

Bước 3: Điền thông tin xong bấm “Tạo mã QR”.

        2. Tải, Sửa, Xóa mã QR địa điểm

      Bước 1: Truy cập PC-Covid, chọn “Quản lý QR”.