Hướng tới sự hài lòng của người tham gia, thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

19/05/2024 10:35
Với nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động và nhân dân trên địa bàn; nhằm hướng tới sự hài lòng của người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, thời gian qua, BHXH TP Móng Cái đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của người lao động về chính sách pháp luật BHXH, BHYT, nhằm tăng tỷ lệ người tham gia, tiến tới bao phủ BHXH, BHYT toàn dân trên địa bàn Thành phố.
BHXH TP Móng Cái đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT

Là cơ quan thực hiện chính sách BHXH, BHYT-  là hai trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội, luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm. Thời gian qua, được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Móng Cái quan tâm, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp để tổ chức thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Trong đó, Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 23/7/2021 của HĐND Thành phố về thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn trên địa bàn thành phố Móng Cái được ban hành nhằm thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách chính sách BHXH, BHYT, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, nhất là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân. Tổ chức thực hiện tốt chế độ chính sách BHXH, BHYT cho người lao động và nhân dân trên địa bàn góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Hàng năm, Bảo hiểm xã hội thành phố chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT và tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế. Nội dung tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; đặc biệt là Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023-2027.

Để tuyên truyền sâu rộng đến tất cả nhân dân, người lao động về chính sách BHXH, BHYT; hàng năm, Bảo hiểm xã hội thành phố ký kết quy chế phối hợp thông tin tuyên truyền với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố; các cơ quan đơn vị liên quan và các tổ chức Hội đoàn thể; UBND các xã, phường. Định kỳ hàng tháng, BHXH thành phố phối hợp cung cấp các hoạt động nổi bật và các văn bản hướng dẫn về thực hiện chính sách BHXH, BHYT để đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của thành phố, bình quân mỗi năm thực hiện trên 20 tin, bài, phóng sự; phối hợp với UBND xã, phường tuyên truyền về chính sách BHYT qua hệ thống đài phát thanh xã phường hàng tuần.

Từ năm 2021 đến năm hết quý I năm 2024, BHXH thành phố phát trên 26.000 ấn phẩm, tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho các xã, phường, các đơn vị phối hợp, các đại lý thu, các đơn vị trường học làm tài liệu tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT để người dân dễ dàng tiếp cận, góp phần đưa chính sách BHYT đến đông đảo nhân dân và người lao động.

Hàng năm BHXH thành phố đều phát động các đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách BHYT của Đảng và nhà nước nhân ngày thành lập ngành (26/2); tháng BHXH toàn dân; ngày BHYT Việt Nam 01/7 với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú; tiến hành in treo băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền về chính sách BHYT trên các đường phố chính và tại trụ sở cơ quan BHXH, trung tâm Y tế thành phố... 

Lãnh đạo BHXH Thành phố trực tiếp giới thiệu các chính sách BHXH, BHYT đến người dân

Công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT được BHXH thành phố xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, các Đoàn thể… Vì vậy, hàng năm BHXH thành phố đã chủ động xây dựng và ký kết các chương trình phối hợp tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT với Ban Tuyên giáo Thành ủy; phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Liên đoàn lao động thành phố; Công an thành phố; Viện kiểm sát nhân dân thành phố; Chi cục Thuế, Hội Nông dân, Bưu điện, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố… mỗi năm trung bình tổ chức trên 20 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, đối thoại về chính sách BHXH, BHYT cho các nhóm đối tượng cũng như mở các cuộc đối thoại về BHXH, BHYT cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn.

Thực hiện triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật về BHXH, BHYT; các cơ quan, đơn vị và người dân hiểu rõ hơn về các quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia BHXH, BHYT, tỷ lệ người dân tham gia BHXH, BHYT ngày càng tăng lên.

BHXH Thành phố Móng Cái hướng dẫn học sinh cài đặt ứng dụng Bảo hiểm xã hội số-VssID trên nền tảng thiết bị di động

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính 

Thực hiện chỉ đạo của ngành, BHXH thành phố luôn quan tâm, đổi mới trong giải quyết TTHC theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường ứng dụng CNTT, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Hiện nay, BHXH  tỉnh đã thực hiện cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4 trên cổng dịch vụ công của ngành; tích hợp cung cấp 13 dịch vụ công của ngành trên cổng dịch vụ công quốc gia.

TTHC được niêm yết công khai kịp thời, đầy đủ tại cơ quan BHXH, trung tâm Hành chính công thành phố và trụ sở 17/17 xã phường; trên các trang dịch vụ công ngành BHXH; số lượng thành phần hồ sơ phải nộp, thời hạn giải quyết ghi trong giấy hẹn đúng quy định…BHXH thành phố bố trí đội ngũ cán bộ chuyên môn hướng dẫn người dân và các cơ quan, đơn vị lập hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC liên quan chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Đồng thời, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia BHYT, một số thủ tục liên quan đến BHYT được giải quyết ngay trong ngày hoặc rút ngắn thời gian giải quyết như: Cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng (từ 3 ngày xuống cấp ngay trong ngày); Cấp lại thẻ BHYT do thay đổi thông tin (từ 5 ngày giảm xuống còn 3 ngày); Cấp mới thẻ BHYT (từ 7 ngày nay giảm xuống còn 5 ngày).

Việc đa dạng hóa các hình thức tiếp nhận và trả kết quả TTHC liên quan đến BHYT cũng được BHXH thành phố quyết liệt thực hiện, đến nay việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC qua 3 hình thức gồm: giao dịch điện tử, sử dụng dịch vụ bưu chính và trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công thành phố. Theo đó, đến nay trên địa bàn Thành phố có 100% đơn vị sử dụng lao động đã đăng ký thực hiện giao dịch điện tử về BHXH; 95% đơn vị thực hiện nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính. (Tổng số hồ sơ giao dịch điện tử: 37.771 hồ sơ; trong đó năm 2021: 8.486 hồ sơ ; năm 2022: 10.858 hồ sơ ; năm 2023: 14.808 hồ sơ ; quý I năm 2024: 3.619 hồ sơ. Tổng số hồ sơ trả qua dịch vụ bưu chính: 45.223 hồ sơ; trong đó năm 2021: 14.613 hồ sơ; năm 2022: 11.421 hồ sơ ; năm 2023: 15.305 hồ sơ; quý I năm 2024: 3.884 hồ sơ).

BHXH thành phố triển khai ứng dụng Bảo hiểm xã hội số-VssID trên nền tảng thiết bị di động cho người tham gia. Tính đến tháng 03/2024 số hồ sơ đăng ký VssID đã tiếp nhận tại BHXH thành phố được phê duyệt hợp lệ là 10.783 trường hợp; đã có 91.871/94.814 người được đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (đạt 96,8% trên tổng số người tham gia BHXH). Người tham gia BHYT đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở KCB được sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID thay thế cho việc sử dụng thẻ BHYT giấy đã mang lại sự tiện lợi, hài lòng cho người tham gia BHYT và cơ sở KCB.

Tính đến tháng 03/2024 số hồ sơ đăng ký VssID đã tiếp nhận tại BHXH thành phố được phê duyệt hợp lệ là 10.783 trường hợp. Ảnh: Thu Hằng

Với sự nỗ lực trong công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 liên quan đến công tác BHXH, chất lượng dịch vụ và hiệu quả thực hiện các chính sách, chế độ BHXH, BHYT, BHTN ngày càng được nâng cao.

Công tác chi trả và giải quyết các chế độ BHXH cho người lao động luôn được BHXH thành phố đảm bảo chi đúng, chi đủ, chi kịp thời đến tận tay người hưởng, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Hiện nay, hàng tháng, BHXH thành phố quản lý chi trả chế độ hưu trí, tử tuất cho 3.067 người ( trong đó nguồn NSNN 1.518 người; nguồn quỹ BHXH 1.549 người) với số tiền 15,001 tỷ đồng. Từ tháng 8 năm 2021 đến hết tháng 3 năm 2024 đã thực hiện chi trả trợ cấp hưu trí, tử tuất cho 230.025 lượt người, với số tiền 1.125 tỷ đồng. Chi trả trợ cấp thai sản, ốm đau, dưỡng sức và phục hồi sức khỏe cho 3.756 lượt người, với số tiền 39,834 tỷ đồng; chi trả trợ cấp BHXH một lần cho 1.335 người, với số tiền 43,873 tỷ đồng; chi trả trợ cấp tử tuất, mai táng phí cho 231 người số tiền 9,422 tỷ đồng.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp; nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, doanh nghiệp, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn Thành phố đã có chuyển biến mạnh mẽ trong việc huy động người dân tham gia BHXH, BHYT, BHTN, từ đó đã góp phần mở rộng diện bao phủ BHXH trên địa bàn Thành phố, đảm bảo tốt an sinh xã hội bền vững.

Vi Thu
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...