Khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa VI/2021

Ngày 13/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy Móng Cái tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa VI năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Móng Cái dự, chỉ đạo và động viên các học viên.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 47 học viên là những quần chúng ưu tú đến từ các xã phường, các trường THPT,Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thành phố Móng Cái. Trong đó, 35 học viên đến từ các trường THPT,Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thành phố Móng Cái, là những học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, tham gia các phong trào đã vinh dự tham gia lớp học.

Các Đại biểu tham dự Lễ chào cờ khai giảng lớp học 

Trong thời gian 5 ngày (từ 13/10 đến 19/10) các học viên được truyền đạt 5 nội dung chuyên đề theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương gồm: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nội dung Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và Thành phố; Nhận diện những quan điểm sai trái và các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước ta trên mạng xã hội; nội dung phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, củng cố lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu sớm trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Móng Cái 

phát biểu động viên học viên 

Phát biểu chỉ đạo, động viên lớp học, đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Móng Cái nhấn mạnh: Phát triển đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong các tổ chức Đảng. Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” đã đặt ra mục tiêu “phấn đấu đạt tỉ lệ ít nhất 70% đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên”. Do vậy, với lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng lần này có ý nghĩa rất “đặc biệt”, là lớp có số đông học viên là học sinh bậc THPT trên địa bàn Thành phố, lần đầu tiên được tổ chức tại TP Móng Cái, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy bày tỏ sự vui mừng, ghi nhận thành tích, tinh thần của các học viên và mong muốn, mỗi học viên tiếp tục phát huy tinh thần, ý chí, nguyện vọng, tích cực hơn nữa trong học tập, rèn luyện, để hôm nay, ngày mai, dù ở bất cứ nơi học tập, lao động nào, cũng luôn ý thức phát huy vai trò sức trẻ, trí tuệ, xây dựng quê hương đất nước. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Thành ủy cũng yêu cầu Ban Tuyên giáo, Trung tâm Chính trị Thành ủy có cách truyền đạt, bồi dưỡng kiến thức về Đảng “đặc biệt” hơn đối với lớp học để giúp các học viên tiếp cận các kiến thức một cách đầy đủ, khoa học, gần gũi, thực tiễn. Đồng thời, đồng chí yêu cầu, để công tác phát triển đảng trong học sinh khối THPT trong thời gian tới phát triển mạnh hơn, mỗi chi bộ, đảng bộ trường học cần gắn công tác phát triển đảng với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; củng cố, xây dựng tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể. Đồng thời, cần xây dựng chỉ tiêu về công tác phát triển đảng trong học sinh gắn với nghị quyết của chi bộ, đảng bộ trường trung học phổ thông./.

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...