Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa IV năm 2022

13/05/2022 08:30
Ngày 12/5, tại xã Vĩnh Thực, Ban Tuyên giáo Thành ủy Móng Cái tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa IV năm 2022. Đây là lớp học lần đầu tiên được tổ chức tại cơ sở do Ban tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Đảng ủy hai xã Vĩnh Thực, Vĩnh Trung tổ chức nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các học viên vùng hải đảo.

Tham gia Lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa IV năm 2022 có 52 học viên là quần chúng ưu tú của hai xã Vĩnh Thực và Vĩnh Trung.

Trong thời gian học tập từ ngày 12/5 đến 18/5, các học viên được tiếp thu những nội dung của chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng gồm  5 chuyên đề cơ bản: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Vũ Việt Hưng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt lớp học

Đông đảo học viên tham dự

Đây là lớp học đầu tiên được tổ chức tại cơ sở trong năm 2022

Thông qua lớp bồi dưỡng, mỗi học viên sẽ được trang bị các kiến thức cơ bản để từ đó định hướng phấn đấu, rèn luyện tư tưởng, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Vũ Việt Hưng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các học viên nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế lớp học; tiếp thu đầy đủ kiến thức các chuyên đề theo chương trình để lớp học đạt kết quả cao. Việc tổ chức lớp học ngay tại địa bàn là sư tạo điều kiện rất lớn của Thành ủy Móng Cái đối với công tác bồi dưỡng chính trị ở cơ sở.

Trong thời gian tới, đồng chí cũng mong muốn các học viên phải xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu sớm trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

 

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...