Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa V, năm 2024

24/06/2024 10:36
Ngày 24/6, Trung tâm chính trị TP tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa V, năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Ninh - Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị TP đã đến dự và phát biểu chỉ đạo. Đến dự còn có lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Ban CHQS TP và lãnh đạo các xã, phường tới dự.
Trang nghiêm nghi lễ chào cờ 
Quang cảnh lớp học 
Đồng chí Nguyễn Phương Thanh  - Phó Giám đốc Trung tâm chính trị TP thông qua các quyết định thành lập lớp học

Tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng có 82 học viên đến từ các Chi, Đảng bộ cơ sở và các đơn vị đứng chân trên địa bàn. Trong thời gian 5 ngày từ 24/6 đến ngày 28/6, các học viên sẽ được học tập và nghiên cứu 5 chuyên đề cơ bản gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; lịch sử Đảng bộ địa phương; Nội dung Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thành phố; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Nguyễn Thị Ninh - Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị TP phát biểu tại lễ khai giảng lớp học

Về dự và phát biểu tại lễ khai giảng lớp học, đồng chí Nguyễn Thị Ninh - Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị TP phát biểu nêu rõ tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng nhận thức về Đảng, lớp bồi dưỡng là điều kiện, cơ hội để các học viên rèn luyện về mặt nhận thức, tư tưởng, tác phong và ý thức phấn đấu; tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương, cơ quan đơn vị. Đồng chí cũng nhấn mạnh đây là lớp học tập trung nhiều học sinh các trường cấp THPT và là điều kiện, cơ hội để các em học sinh được rèn luyện về mặt nhận thức, tư tưởng, ý thức phấn đấu cũng như tìm hiểu về Đảng để tham gia xây dựng đoàn trường, chi bộ vững mạnh. Đồng chí đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ và chấp hành nghiêm túc nội quy của lớp học; không ngừng nỗ lực, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện bản thân để sớm trở thành Đảng viên. 

Thông qua lớp bồi dưỡng, giúp các học viên nhận thức sâu sắc hơn về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm đường lối của Đảng và trách nhiệm của người đảng viên nhằm giúp học viên có thêm động lực xây dựng định hướng phấn đấu, rèn luyện về tư tưởng, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống; xác định động lực và quá trình phấn đấu để sớm trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...