Khai giảng lớp bồi dưỡng về định giá đất- K26 tại TP Móng Cái

02/04/2022 09:56
Ngày 2/4/2022, lớp bồi dưỡng về định giá đất – K26 tại TP Móng Cái chính thức khai giảng bằng hình thức trực tuyến, kết nối với trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên môi trường (TNMT).

Tham gia lớp đào tạo có 88 học viên là lãnh đạo UBND TP Móng Cái, lãnh đao, chuyên viên một số phòng, ban, đơn vị, Bí thư, Chủ tịch UBND, công chức địa chính xây dựng 17 xã phường.

TS. Đinh Thái Hưng - Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường khai giảng lớp

Tham gia lớp đào tạo có 88 học viên là cán bộ tại TP Móng Cái

Thời gian học là 120 tiết, học viên học ngoài giờ hành chính và các ngày thứ Bảy, Chủ Nhật (3 ca/ngày) với 10 chuyên đề chính gồm: công tác quản lý nhà nước về đất đai, các quy định của pháp luật về giá đất và định giá đất; Thị trường đất đai và tài sản gắn liền với đất; Kinh tế đất và mối quan hệ kinh tế trong sử dụng đất; Tổng quan về định giá đất, các phương pháp định giá đất, Thống kê, điều tra chọn mẫu trong xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất và định giá đất cụ thể, Xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, Định giá đất cụ thể.Tư vấn xác định giá đất, thực hành và viết báo cáo định giá đất và hoàn thành tiểu luận/kiểm tra.

Khoá bồi dưỡng nhằm trang bị những kiến thức chung về pháp luật đất đai, thị trường đất đai và kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ. Qua đó, nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ thành phố Móng Cái, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên môi trường nói chung, lĩnh vực đất đai nói riêng và nhu cầu xã hội trên địa bàn thành phố.

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...