Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP Móng Cái

Khai giảng lớp đối tượng kết nạp Đảng khóa 3 năm 2018

03/04/2018 13:23
Ngày 3/4/2018, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Móng Cái tổ chức lễ khai giảng lớp đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2018. Đồng chí Bùi Thị Lệ Hằng - Ủy viên BTV Thành ủy- Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cùng đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thành ủy về dự.

Các đại biểu và học viên tham dự lễ khai giảng lớp đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2018

89 học viên đến từ các chi, Đảng bộ xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố Móng Cái sẽ tham gia học tập 5 chuyên đề chính khóa và 1 chuyên đề ngoại khóa, cung cấp các vấn đề cơ bản về: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; các nội dung học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; điều kiện, tiêu chuẩn để được xét kết nạp Đảng; yêu cầu của quá trình phấn đấu rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Bùi Thị Lệ Hằng - Ủy viên BTV Thành ủy- Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy động viên và quán triệt tinh thần học tập của các học viên

Đây là điều kiện cơ bản để các quần chúng ưu tú nắm vững những kiến thức cơ bản, tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng , phấn đấu để tổ chức xem xét kết nạp Đảng. Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng sẽ thực hiện liên tục trong thời gian một tuần, từ 3/4 đến 9/4/2018.

Hoàng Trọng
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...