Khai giảng lớp tiếng Trung cho cộng đồng- Hưởng ứng Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022

01/10/2022 00:00
Ngày 1/10, tại Phường Trà Cổ, TP Móng Cái đã diễn ra lễ khai giảng lớp tiếng Trung cho cộng đồng, là hoạt động điểm nhấn ý nghĩa trong triển khai thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập của UBND Tỉnh Quảng Ninh và UBND TP Móng Cái. Đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái dự.
Các Đại biểu tham dự Lễ khai giảng 

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 có chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID -19”. Tại TP Móng Cái, bằng những hoạt động thiết thực như: đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; đặc biệt trong bối cảnh bình thường mới sau đại dịch COVID-19… địa phương sẽ góp phần cùng toàn Tỉnh Quảng Ninh nâng cao năng lực, quản lý, điều hành của các cán bộ, nhân viên, đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, quản lý hiện đại, khai thác các nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích góp phần từng bước phát triển hệ sinh thái chuyển đổi số hoạt động dạy, học.

Đồng chí Đặng Xuân Phương, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX TP Móng Cái phát biểu khai giảng lớp học 

Là điểm nhấn, hoạt động ý nghĩa trong triển khai thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập của UBND Tỉnh Quảng Ninh và UBND TP Móng Cái về Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên (GDNN- GDTX) TP Móng Cái chủ trì tổ chức lớp tiếng Trung cho cộng đồng với đối tượng học viên là nhân dân trên địa bàn phường Trà Cổ và CBCS Đồn Biên phòng Trà Cổ. Các học viên sẽ được đào tạo những kiến thức cơ bản trong giao tiếp thông thường, nắm vững hệ thống về tiếng Trung Quốc hiện đại, kỹ năng nghe hiểu ý tứ của người nói thông qua ngữ điệu, hình thành năng lực giao tiếp cơ bản, biết cách tra từ điển, khai thác sử dụng 1 số trang mạng phục vụ cho việc tự học và tham khảo tài liệu trên internet, tự nghiên cứu về tiếng Trung, góp phần xây dựng cộng đồng học tập trực tuyến ngày càng phát triển, đồng thời góp phần  từng bước nâng cao trình độ ngoại ngữ cho CBCS BĐBP đang làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới Việt – Trung và nhân dân khu vực biên giới, thiết thực đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ và các hoạt động giao lưu, giao thương, hợp tác hữu nghị.

Đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái phát biểu tại buổi lễ 

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái cho biết: Những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn Thành phố luôn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đi vào chiều sâu, phát huy tốt thế mạnh của địa phương. Toàn Thành phố có 18 hội Khuyến học, 151 chi hội và các Ban khuyến học; 100% xã, phường có tổ chức khuyến học đựơc phát triển từ thôn, khu phố, chi hội các trường học với 40.881 hội viên, chiếm 39% dân số - giữ vững vị trí là một trong số đơn vị có tỷ lệ hội viên so với dân số cao trong Tỉnh. Thành phố có 74,4% gia đình học tập; 43,4% dòng họ học tập, 93,4% đơn vị học tập, 87,3 % cộng đồng học tập thôn/khu; triển khai xây dựng mô hình “Công dân học tập”; chuẩn bị mọi điều kiện để tham gia mạng lưới “Thành phố học tập toàn cầu” do UNESCO điều hành. Tỷ lệ phổ cập giáo dục các cấp, năng lực cơ bản và trình độ của người dân, hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đều vượt so với kế hoạch đề ra. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của Thành phố. 

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 có chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID -19” với sự tham gia của CBCS BĐBP và nhân dân Trà Cổ, Móng Cái 

Việc xây dựng xã hội học tập và phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời với nhiều hoạt động thiết thực tại TP Móng Cái sẽ góp phần quan trọng để nâng cao chất lượng học tập, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, lao động, ứng dụng CNTT thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID -19.

 

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...