Khai mạc Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XIV

04/11/2022 10:48
Ngày 4/11, tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh (phường Hồng Hà, TP Hạ Long), HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, long trọng khai mạc Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) để thảo luận, quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ tọa kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, cùng các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ, khai mạc kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Quảng Ninh đã đi qua 10 tháng năm 2022 với những kết quả tích cực là chủ đạo, nổi bật, cơ bản. Toàn tỉnh đã triển khai hiểu quả các chỉ đạo, nghị quyết, kiên trì giữ vững địa bàn an toàn, ổn định, phát triển trong trạng thái bình thường mới, thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, thực hiện tốt “mục tiêu kép”, giữ vững đà tăng trưởng GRDP hơn hai con số; tổng thu ngân sách đạt 44.870 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ... Song nhìn tổng thể cũng vẫn nổi lên một số vấn đề cử tri, nhân dân rất quan tâm.

Đồng chí nhấn mạnh: Quỹ thời gian còn lại của năm 2022 để chúng ta về đích hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của cả năm sẽ gặp áp lực, đòi hỏi các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, nhất là lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu càng phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, thật sự trăn trở, năng động, coi trọng chất lượng, hiệu quả, thực tế của công việc. Do vậy, để Kỳ họp chuyên đề thực sự thiết thực, đồng chí lưu ý một số vấn đề có tính chất gợi mở để các đại biểu tham dự kỳ họp và các đại biểu HĐND tỉnh quan tâm trong quá trình thảo luận, xem xét, quyết định.

Cụ thể, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận, quyết nghị các nội dung về điều chỉnh dự toán chi đầu tư phát triển ngân sách địa phương, dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2022 và việc phân bổ, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2022 phải rà soát kỹ lưỡng, đánh giá sát khả năng thu ngân sách của từng sắc thuế; thực hiện việc điều chỉnh giảm các nhiệm vụ chi để đảm bảo sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”; bố trí vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ cho các địa phương đối với các dự án, công trình đã hoàn thiện thủ tục đầu tư bảo đảm chặt chẽ, đúng pháp luật, không tiềm ẩn nguy cơ thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu khai mạc kỳ họp.

Cùng với đó, việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách tỉnh phải tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ, phải tính toán tổng thể đến tỷ trọng chi đầu tư phát triển trong tổng chi ngân sách, giữ vai trò chủ đạo của ngân sách cấp tỉnh trong đầu tư công. Cần bảo đảm cơ cấu đầu tư hợp lý giữa các ngành, lĩnh vực, giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện, giữa các vùng, miền.

Đối với việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 13/11/2021 của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo gắn với xây dựng nông thôn mới... cần làm rõ các nguyên tắc, tiêu chí, tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách tỉnh cho các địa phương và trách nhiệm bố trí vốn đối ứng của các địa phương để đảm bảo hoàn thành dứt điểm, phát huy hiệu quả các dự án sau đầu tư. Xây dựng cơ chế giám sát cụ thể, tuyệt đối không đặt ra các tiêu chí, nội dung, dự án tiềm ẩn nguy cơ gây lãng phí, thất thoát, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, tạo cơ chế “xin - cho”, “trên cấp - dưới duyệt”.

HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua 2 nghị quyết có ý nghĩa bảo đảm an sinh xã hội, góp phần nâng cao chất lượng sống cho nhân dân. Đây là vấn đề gắn bó thiết thực tới đời sống của nhân dân, cần được tập trung thảo luận kỹ lưỡng, để nghị quyết ban hành đi ngay vào cuộc sống, người dân được thụ hưởng. Đồng chí đề nghị, để Kỳ họp thực sự có chất lượng, đại biểu HĐND tỉnh cần đề cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, tập trung trí tuệ, nghiên cứu tài liệu, phát biểu thảo luận, tranh luận có trọng tâm, trọng điểm, dân chủ, thẳng thắn bày tỏ rõ quan điểm, chính kiến và quyết nghị thông qua các nghị quyết có tính khả thi cao.

Sau phiên khai mạc, HĐND tỉnh nghe các thành viên UBND tỉnh trình bày tóm tắt các tờ trình, các báo cáo thẩm tra các Ban thuộc HĐND tỉnh…

quangninh.gov.vn
Loading...