Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho đối tượng 4/2022

28/11/2022 21:49
Ngày 28/11, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Thành phố Móng Cái tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho đối tượng 4/2022. Đồng chí Đỗ Văn Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Móng Cái đã tới dự. Tới dự còn có lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Ban CHQS TP Móng Cái, Công an TP Móng Cái.
Quang cảnh lớp bồi dưỡng và đại biểu đến dự khai mạc

Trong 4 ngày học tập từ ngày 28/11 đến 1/12, 61 học viên là cán bộ công chức, viên chức, đảng viên các xã phường, cơ quan, đơn vị trên địa bàn sẽ được các giảng viên truyền đạt các chuyên đề về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với các vấn đề bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, dân tộc, tôn giáo, củng cố quốc phòng an ninh, hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; nhiệm vụ trong công tác phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; Luật quốc phòng, an ninh quốc gia, Luật nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh dự bị động viên; nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới…

Đồng chí Đỗ Văn Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Móng Cái phát biểu chỉ đạo 

Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Đỗ Văn Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Móng Cái đã nhấn mạnh các học viên cần tích cực học tập, nghiên cứu nắm chắc các nội dung, chuyên đề và chương trình học tập của lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP cũng yêu cầu sau lớp bồi dưỡng các học viên sẽ nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, đơn vị; mỗi học viên và cán bộ, đảng viên cần nêu cao nhận thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, khi trở về cơ quan đơn vị công tác sẽ tích cực tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền, đơn vị chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các mặt công tác củng cố quốc phòng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc gắn với phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Kết thúc lớp bồi dưỡng các học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho đối tượng 4. Qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các học viên nâng cao kiến thức nội dung cơ bản về quốc phòng an ninh; nâng cao trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; luôn cảnh giác trước những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; có kiến thức, kỹ năng cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh và công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh nhằm xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần xây dựng TP Móng Cái giàu mạnh và phồn vinh./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...