Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 : “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19”

30/09/2022 14:04
Ngày 30/9, TP Móng Cái tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19”. Dự chương trình có đồng chí Đỗ Văn Tuấn, UVBTV, Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố; Lãnh đạo Hội khuyến học Thành phố; Phòng GĐ&ĐT Thành phố.

 

Quang cảnh Lễ khai mạc

Đại biểu dự chương trình

Những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn Thành phố luôn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đi vào chiều sâu, phát huy tốt thế mạnh của địa phương. Nhận thức về nhiệm vụ, trách nhiệm trong xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ công chức viên chức, đảng viên và nhân dân được nâng cao, góp phần tích cực cho sự phát triển giáo dục của Thành phố Móng Cái. Đến nay toàn Thành phố có tổng có 18 hội Khuyến học, 151 chi hội và các Ban khuyến học; 100% xã, phường có tổ chức khuyến học đựơc phát triển từ thôn, khu phố, chi hội các trường học với 40.881 hội viên, chiếm 39% dân số - giữ vững vị trí là một trong số đơn vị có tỷ lệ hội viên so với dân số cao trong Tỉnh. Thành phố có 74,4% gia đình học tập; 43,4% dòng họ học tập, 93,4% đơn vị học tập, 87,3 % cộng đồng học tập thôn/khu; triển khai xây dựng mô hình “Công dân học tập”; chuẩn bị mọi điều kiện để tham gia mạng lưới “Thành phố học tập toàn cầu” do UNESCO điều hành. Tỷ lệ phổ cập giáo dục các cấp, xóa mù chữ, năng lực cơ bản và trình độ của người dân, hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đều vượt so với kế hoạch đề ra. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của Thành phố. 

Đồng chí Đỗ Văn Tuấn, UVBTV, Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đỗ Văn Tuấn, UVBTV, Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố thay mặt các đồng chí lãnh đạo Thành phố và Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập của Thành phố biểu dương cấp ủy, chính quyền các cấp; các phòng, ban, ngành, các tổ chức, đoàn thể, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân đã dành sự quan tâm, ủng hộ cho nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập của Thành phố trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, việc xây dựng xã hội học tập và phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là những chủ trương hết sức đúng đắn và ý nghĩa. Chúng ta cần chung tay để việc học tập của tất cả mọi người được duy trì và tiến lên không ngừng, chứ không chỉ dừng ở sự phát động trong một tuần lễ. 

Đồng chí Đỗ Văn Tuấn, UVBTV, Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố cũng giao nhiệm vụ cụ thể, trong đó, đối với Phòng giáo dục và Đào tạo cần tăng cường các giải pháp, tạo bước đột phá về chất lượng, phát triển quy mô mạng lưới trường lớp; đa dạng hoá các hình thức đầu tư phát triển sự nghiệp giáo dục, xây dựng trường, lớp học thông minh làm cơ sở để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thành phố. Cần quan đổi mới phương pháp dạy học, tham mưu đầu tư phòng tin học đáp ứng chương trình GDPT mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí dạy và học...góp phần từng bước thực hiện  chuyển đổi số trong Giáo dục và Đạo tạo.

Đối với Hội khuyến học thành phố: Phối hợp với Phòng GD&ĐT tham mưu cho Thành phố xây dựng Kế hoạch tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022; phối hợp đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch trên cơ sở bám sát chủ đề của Tuần lễ là “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID -19 ”. Đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, chỉ đạo triển khai Tuần lễ năm 2022 theo hình thức trực tiếp hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm lan tỏa thông điệp và đưa chủ đề của Tuần lễ vào cuộc sống một cách thiết thực.

Đối với UBND, TTHTCĐ và Hội Khuyến học xã, phường căn cứ vào tình địa phương tổ chức các lớp học, tập huấn, hội thảo, hoạt động giao lưu với các nội dung, hình thức học tập phong phú, linh hoạt, thiết thực thuộc nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là các chủ đề thiết thực, các chương trình giáo dục về kỹ năng sống, các kỹ năng sử dụng công nghệ hiện đại trong cuộc sống và công việc cho người dân khen thưởng những cá nhân có thành tích tốt trong việc HTSĐ.

Các trường học cần tích cực triển khai có hiệu quả phong trào thi đua: “Dạy tốt, học tốt” và các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác ở trong các đơn vị trường học. Phối hợp với các TTHTCĐ để tổ chức việc học tập suốt đời ở địa phương có hiệu quả thực chất. Các em học sinh, học viên cần không ngừng học hỏi từ thầy cô, từ các phương tiện truyền thông, ứng dụng CNTT vào việc học một cách hiệu quả, phải  nhận thức sâu sắc về việc tự học, tự vươn lên chiếm lĩnh tri thức và áp dụng kiến thức vào thực tiễn. Mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng xã hội học tập bằng các nội dung và hình thức thích hợp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn.

Đại diện của Trung tâm học tập cộng đồng phường Trần Phú phát biểu hưởng ứng Tuần lễ 

Đại diện học sinh phát biểu hưởng ứng

Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm

Triển khai thực hiện Chủ đề của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID -19 ”, Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; đặc biệt trong bối cảnh bình thường mới sau đại dịch COVID-19. 

Việc thực hiện chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sẽ góp phần nâng cao năng lực, quản lý, điều hành của các cán bộ, nhân viên, đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, quản lý hiện đại. Các cơ sở giáo dục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy, học khai thác các nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích góp phần từng bước phát triển hệ sinh thái chuyển đổi số hoạt động dạy, học./.

 

Hải Ninh
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...