Khảo sát kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ hai, HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015, trong hai ngày 22 và 23/11/2021, Đoàn công tác của Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND thành phố, các ngành, đơn vị có liên quan và HĐND xã, phường: Trà Cổ, Bình Ngọc, Ninh Dương, Hải Hòa, Vĩnh Thực, Vĩnh Trung, Trần Phú tổ chức khảo sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trình kỳ họp thứ hai, HĐND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo kết quả tại báo cáo số 945/BC-UBND ngày 03/11/2021 của UBND Thành phố về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ hai HĐND Thành phố khóa XXI và các kiến nghị tại Nghị quyết 59/NQ - HĐND ngày 25/7/2021 của HĐND Thành phố khóa XX) trong tổng số 71 kiến nghị, đến nay UBND thành phố đã chỉ đạo giải quyết dứt điểm: 35/ 71 nội dung chiếm 49,3% kiến nghị; trong đó gồm:  30 nội dung kiến nghị tồn đọng từ các kỳ trước theo Nghị quyết 59/ NQ- HĐND ngày 23/7/2021 của HĐND thành phố, đến nay có 13/30 nội dung đã giải quyết xong hoặc thông tin, giải thích cho cử tri (chiếm 43%); 17/30 nội dung đã xác định nội dung đang trong lộ trình, tiến độ giải quyết (57 %); 41 nội dung kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2 ( kỳ thường lệ giữa năm 2021) tại báo cáo 122/ BC- HĐND ngày 07/7/2021 của HĐND thành phố, trong đó 22/41 chiếm 64% kiến nghị đã giải quyết xong: 19 kiến nghị chiếm 36% đang được chỉ đạo giải quyết chưa dứt điểm.  Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Móng Cái- Trưởng đoàn giám sát cùng các Ban của HĐND, UB MTTQ và các ngành, xã phường liên quan tham dự, trực tiếp giám sát tại hiện trường một số nội dung đã được UBND thành phố và các  ngành tổng hợp báo cáo tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước đó.

Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Móng Cái- Trưởng đoàn cùng Đoàn giám sát thực hiện giám sát thi công hệ thống nước sạch tại Bình NgọcKhảo sát nhà văn hóa khu Tràng Lộ, Tràng Vỹ đề xuất đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn năm 2022

Đoàn đã thực hiện giám sát trực tiếp  một số nội dung tại các địa phương Trà Cổ, Bình Ngọc, Hải Hòa, Ninh Dương, Vĩnh Trung, Vĩnh Thực, Trần Phú với các lĩnh vực liên quan đến đất đai, xây dựng, đầu tư, nước sạch, vệ sinh môi trường, kênh mương thủy lợi đã được cử tri  quan tâm kiến nghị gửi tới kỳ họp thứ 2, HĐND TP Móng Cái. Bao gồm những kiến nghị đã giải quyết, đang giải quyết hoặc chưa được giải quyết, trả lời dứt điểm, trong đó, số lượng kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết, trả lời dứt điểm còn chiếm tỷ lệ cao.

Cụ thể các kiến nghị gồm: Kiến nghị của cử tri phường Trà Cổ: Hiện nay quỹ đất để xây dựng nhà ở tại khu Nam Thọ không còn nhiều, nhiều hộ gia đình sống 3, 4 thế hệ sống cùng nhau ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt. Đề nghị Thành phố quan tâm tạo điều kiện cho nhân dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất vườn tạp, cây lâu năm thành đất ở, đất liền kề để đảm bảo đời sống, sinh hoạt của nhân dân; Hiện nay, việc thi công tuyến đường dạo ven biển Trà Cổ làm ảnh hưởng đến việc neo đậu bè của người dân đi biển (thường người dân neo bè bằng dây vào cây thông). Đề nghị Thành phố quan tâm dành quỹ đất quy hoạch bến bãi đỗ bè, mảng cho người dân đi biển về có chỗ neo đậu và vị trí cho người dân có thể đầu tư nơi để sửa chữa bè, phục vụ đời sống mưu sinh của ngư dân. Khảo sát nhà văn hóa khu Tràng Lộ, Tràng Vỹ đề xuất đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn năm 2022 trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Móng Cái nắm bắt nguyện vọng của cử tri Trà Cổ

Kiến nghị của cử tri phường Bình Ngọc: Hiện nay nguồn nước của Xí nghiệp nước Móng Cái cấp cho người dân tại khu 2, khu 4 phường Bình Ngọc không đảm bảo vệ sinh (nước đục, chua, vàng) làm ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người dân. Đề nghị Thành phố chỉ đạo Xí nghiệp nước Móng Cái kiểm tra lại nguồn nước đảm bảo cung cấp nước sạch cho người dân trên địa bàn. Việc thu gom rác thải của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Móng Cái chưa đảm bảo, còn để cửa gom rác mở khi xe chạy và để nước bẩn chạy ra đường gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị thành phố quan tâm chỉ đạo. Bình Ngọc đã được nâng cấp lên phường từ năm 2010, nhưng hạ tầng tại khu I, phường Bình Ngọc vẫn chưa được đầu tư. Đề nghị thành phố quan tâm đầu tư để phục vụ sinh hoạt của người dân và hoạt động du lịch.

Làm việc với UBND xã Vĩnh Trung Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Móng Cái yêu cầu Ban quản lý đầu tư xây dựng Công trình khẩn trương thực hiện các dự án giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri kiểm tra tiến độ GPMB dự án Hồ Đầm Ván Vĩnh Thực

Kiến nghị của cử tri xã Vĩnh Trung: Đề nghị Thành phố quan tâm đẩy nhanh tiến độ Quy hoạch, GPMB và cấp các điểm đất ở để cấp cho người dân có nhu cầu, nhất là các hộ mới bị cưỡng chế tháo dỡ nhà ở nay không có nhà ở nữa, (tiếp tục kiến nghị); Đề nghị Thành phố đầu tư hệ thống mương nội đồng trên địa bàn xã Vĩnh Trung để cấp nước cho nhân dân sản xuất nông nghiệp; Đề nghị Thành phố chỉ đạo các ngành chức năng xử lý dứt điểm tình trạng khoanh, nuôi trồng thủy sản trái phép trên địa bàn xã Vĩnh Trung đã gây bức xúc trong nhân dân nhiều năm nay chưa được giải quyết dứt điểm.

Kiến nghị của cử tri phường Ninh Dương: Đề nghị Thành phố chỉ đạo nhà thầu thi công Đường cao tốc Móng Cái - Vân Đồn có giải pháp khắc phục sớm việc đất đá thi công làm ảnh hưởng cống thoát nước, diện tích canh tác của nhân dân; Hiện nay, tại Khu Hồng Hà, phường Ninh Dương có xưởng mộc hoạt động trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị thành phố quan tâm giải quyết để đảm bảo môi trường sống của người dân xung quanh.

Đối với kiến nghị tồn đọng từ nhiệm kỳ trước chưa được giải quyết gồm:

Kiến nghị của cử tri phường Hải Hòa: Đề nghị Thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công đường điện tại Khu vực Đòn Sóc, phường Hải Hòa .

Kiến nghị của cử tri xã Vĩnh Thực: Đề nghị Thành phố chỉ đạo các phòng ban đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án Hồ Đầm Ván để thi công hoàn thành dự án sớm bàn giao đưa vào sử dụng phục vụ sản xuất nông nghiệp của nhân dân. Đề nghị thành phố quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, GPMB và cấp các đất ở để cung cấp cho người dân có nhu cầu.

Kiến nghị của cử tri xã Vĩnh Trung: Đề nghị Thành phố chỉ đạo phòng ban chuyên môn quyết liệt để GPMB thi công hoàn thành dự án Hồ chứa nước Cái Vĩnh để cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho nhân dân.

Kiến nghị của cử tri phường Trần Phú: Đề nghị Thành phố giải quyết dứt điểm hiện trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và vệ sinh môi trường tại khu vực Chợ ASEAN.

Ngay sau kỳ họp, UBND Thành phố đã  giao việc, phân công cụ thể, lộ trình cho các phòng, ban, xã, phường liên quan giải quyết đối với từng nội dung kiến nghị của cử tri, kịp thời họp kiểm điểm đánh giá, đưa ra giải pháp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết các kiến nghị. Trong đó, những băn khoăn, vướng mắc của cử tri về chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước được giải thích đầy đủ, cụ thể. Nhìn chung các nội dung kiến nghị của cử tri đều được UBND thành phố, các ngành liên quan xem xét, giải quyết. Đối với những kiến nghị của cử tri do những nguyên nhân khách quan (về nguồn lực, cơ chế chính sách, một số tồn đọng về đất đai...) chưa thể giải quyết dứt điểm ngay, đã được UBND thành phố chỉ đạo làm rõ để thông tin tới cử tri hoặc xác định thời hạn cụ thể để các phòng ban, địa phương liên quan tập trung giải quyết. Thường trực, các ban, các tổ của HĐND thành phố thường xuyên quan tâm quyết liệt, bám sát trong chỉ đạo, tổ chức khảo sát, giám sát thực tiễn, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri theo đúng quy định; đồng thời qua hoạt động giám sát, khảo sát đã có kiến nghị, đề xuất với các cơ quan chức năng về những khó khăn, tồn tại và giải pháp để sớm giải quyết có kết quả những kiến nghị của cử tri.

Qua giám sát cho thấy, tỷ lệ giải quyết các nội dung kiến nghị cử tri của UBND Thành phố ngày càng nâng lên, kiến nghị tồn đọng giảm dần qua các kỳ họp, năm 2021 nhiều kiến nghị của cử tri tồn đọng lâu năm đã giải quyết dứt điểm được nhân dân đồng thuận cao: Việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và vệ sinh môi trường tại khu vực Chợ ASEAN và  đường điện tại Khu vực Đòn Sóc, phường Hải Hòa Phường Hải Hòa; Việc lấn chiếm xây nhà trên đất nông nghiệp ở Vĩnh Trung; Quản lý xử lý việc khai thác thủy sản hủy diệt trên địa bàn; Việc cấp nước sạch tại Khu 1, khu 2 – Phường Bình Ngọc; Cấp đất ở cho nhân dân Vĩnh Thực; Di chuyển chợ Hải Đông về địa điểm mới... đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân trên địa bàn Thành phố.

 Tuy nhiên qua khảo sát thực tế vẫn còn một số nội dung cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm như: hoàn thành GPMB thi công hoàn thành dự án Hồ chứa nước Cái Vĩnh; Cấp đất ở cho nhân dân xã Vĩnh Trung; sớm giải quyết tồn đọng về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở của nhân dân  các Phường Ninh Dương, Trà Cổ, Bình Ngọc; cấp đất rừng đất lâm nghiệp cho 4 xã Vĩnh Thực, Vĩnh Trung, Hải Sơn, Bắc Sơn; Có giải pháp khắc phục sớm việc đất đá thi công làm ảnh hưởng cống thoát nước, diện tích canh tác, nhà ở một số hộ dân và quan tâm đầu tư đường dân sinh bị ảnh hưởng bởi đường Cao tốc; có nội dung trả lời còn chung chung chưa rõ thời gian, lộ trình cụ thể; kết quả giải quyết và trả lời một số nội dung kiến nghị chưa thỏa đáng, dài dòng, không trọng tâm, chưa sát thực tiễn ảnh hưởng đến quyền lợi của Nhân dân; một số kiến nghị đang trong lộ trình giải quyết và đang triển khai thực hiện tuy nhiên còn gặp khó khăn vướng mắc, ảnh hưởng đến việc đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức, chưa thực hiện hết trách nhiệm trong việc xem xét giải quyết kiến nghị của cử tri, do đó còn tình trạng kiến nghị nhiều lần, kéo dài từ kỳ họp trước đến kỳ họp sau nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm,tiến độ giải quyết chậm... điều này ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo giải quyết kiến nghị của cử tri cũng như ảnh hưởng đến kỳ vọng của cử tri đối với các nội dung đã được đại biểu HĐND thành phố thông tin về tiến độ, thời gian giải quyết của cơ quan chức năng.

Thường trực HĐND TP Móng Cái đã yêu cầu Thường trực UBND thành phố, các ngành, xã phường có liên quan cần rà soát thực tiễn kết quả, tránh việc báo cáo trả lời chung chung, cần thường xuyên kiểm điểm, khảo sát hiện trường các nội dung kiến nghị; đối với các nội dung đã rõ kết quả cần chú trọng công tác thông tin cho HĐND thành phố giám sát và thông tin đến cử tri; các nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của xã phường giao cho địa phương giải quyết; đối với nội dung thuộc thẩm quyền thành phố cần rõ cơ quan, cá nhân chủ trì, xác định rõ vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị tham mưu và tổ chức triển khai giải quyết, xác định rõ thời gian hoàn thành giải quyết cụ thể và thông tin tới cử tri; đối với nội dung liên quan đến xin ý kiến cấp trên có thẩm quyền cần thông tin đến cử tri rõ nội dung, quy trình thành phố đã triển khai theo đúng chức năng, đồng thời, HĐND thành phố cũng kiến nghị UBND thành phố các ngành liên quan thường xuyên bám sát UBND tỉnh, các sở ngành liên quan để sớm giải quyết dứt điểm những nội dung nhân dân còn kiến nghị nhiều lần.

Hoạt động giám sát, giám sát việc trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp HĐND là một trong hai chức năng cơ bản, quan trọng của Hội đồng nhân dân với vai trò là cơ quan cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng là quyền làm chủ của Nhân dân; Thông qua giám sát, HĐND thành phố đã phát hiện kịp thời những bất cập, hạn chế trong việc triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của nhà nước, của tỉnh nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, phòng chống dịch covid 19 hiệu quả của thành phố biên giới cửa khẩu Móng Cái.

 

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...