Khảo sát niềm tin của nhân dân phường Hải Hòa đối với Đảng bộ, chính quyền thành phố Móng Cái

04/11/2021 18:33
Để xây dựng niềm tin cho nhân dân vào Đảng, vào hệ thống chính trị, thành phố Móng Cái đã đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tập trung vào chỉnh sửa lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ theo hướng sát dân, gần dân. Đồng thời, nghiêm túc đẩy mạnh các biện pháp giáo dục, rèn luyện, quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên, đấu tranh với các hiện tượng thoái hóa, biến chất, siết chặt kỷ luật của Đảng, kiên quyết thải loại những phần tử đã biến chất ra khỏi Đảng, làm trong sạch đội ngũ của Đảng và bộ máy chính quyền. Thành phố đã đổi mới cách thức giao nhiệm vụ cho tập thể, cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện cơ chế giám sát tiến độ, chất lượng, hiệu quả công tác, ràng buộc trách nhiệm, quyền hạn cụ thể. Rà soát, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong các cơ quan, đơn vị; phát hiện những vấn đề mới phát sinh để đề ra kế hoạch, lộ trình, giải pháp khắc phục.

Ngày 04/11 tại Hội trường UBND, Ban Tuyên giáo Thàng ủy phối hợp với phường Hải Hoà tổ chức Hội nghị khảo sát niềm tin của nhân dân phường Hải Hoà  đối với Đảng bộ, chính quyền thành phố Móng Cái. 
Đồng chí Phạm Hữu Luyện, Phó ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Văn Phan, PBT Thường trực Đảng ủy, Trưởng Khối dân vận phường Hải Hoà; các đồng chí lãnh đạo MTTQ, các đoàn thể CTXH phường và đông đảo hội viên, đoàn viên và nhân dân phường Hải Hoà tham dự. 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã coi “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc...”, “làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng; nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ”. Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương (khóa XI) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” lại đề cập sự giảm sút niềm tin ở một khía cạnh khác là “Một số chính sách chưa đáp ứng nguyện vọng, lợi ích của nhân dân, nhiều bức xúc chưa được giải quyết, quyền làm chủ của nhân dân ở nhiều nơi bị vi phạm, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước”.

Phát biểu quán triệt tại Hội nghị, đồng chí Phạm Hữu Luyện, Phó trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh đây là một nội dung quan trọng trong năm 2021 của Thành phố, với rất nhiều các sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2021, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, công tác lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền thành phố Móng Cái thời gian qua ra sao? chất lượng như nào? phù hợp với tình hình thực tế địa phương hay chưa? có những bất cập gì? Qua cuộc khảo sát để Đảng bộ, chính quyền thành phố tiếp thu qua đó hoàn chỉnh và thực hiện tốt công tác điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Thông qua khảo sát để Đảng bộ, chính quyền thành phố hiểu hơn, gần hơn với nhân dân, nắm tâm tư nguyện vọng nhân dân đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian qua để có những nhìn nhận khách quan nhất qua đó có những định hướng, lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với thực tế trong thời gian tới nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. 

Sóng Miền Đông
Cổng Thông tin điện tử phường Hải Hòa
Loading...