Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

11/04/2024 08:57

STT

Thủ tục hành chính

Tên lĩnh vực

Đơn vị cung cấp

Mức độ

Tiếp nhận tại TTHCC

1

Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (thực hiện tại cấp tỉnh)Khiếu nại, tố cáoỦy ban nhân dân Thành phố Móng Cái

Một phần

x

2

Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dânKhiếu nại, tố cáoỦy ban nhân dân Thành phố Móng Cái

Một phần

x

 

.
Loading...