Khối dân vận phường Hải Hoà tổng kết nhiệm vụ năm 2023

28/12/2023 17:49
Công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần quan trọng củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên nhân dân tham gia sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 28/12 Khối dân vận phường Hải Hoà tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2023, triển khai công tác dân vận năm 2024. Đồng chí Trần Quốc Nam, Uỷ viên BTV Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ; đồng chí Hoàng Văn Long, Phó trưởng Khối MTTQ và các đoàn thể CTXH thành phố dự và chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2023 Khối Dân vận phường Hải Hòa luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Ban Dân vận Thành ủy, Khối MTTQ và các đoàn thể thành phố, sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy phường Hải Hòa. Khối Dân vận đã đoàn kết, tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương qua đó góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng năm 2023.

Nhân dịp này UBND phường tặng giấy khen, các tổ chức CTXH biểu dương các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Ảnh CTV Trương Lộc Thành - Đoàn viên Khu 3

Đặng Văn Cao
Loading...