Khối dân vận xã Hải Xuân: Ra quân xây dựng thôn 4 đạt chuẩn nông thôn mới

06/11/2022 13:31
Thực hiện chương trình công tác năm 2022, ngày 6/11, Khối dân vận xã Hải Xuân cùng với nhân dân đã ra quân xây dựng thôn 4 đạt chuẩn nông thôn mới. Đảng ủy - chính quyền xã và đông đảo nhân dân đã tham gia chương trình ra quân với khí thế sôi nổi và tinh thần quyết tâm cao xây dựng thành công nông thôn mới.
Khối dân vận xã Hải Xuân cùng với nhân dân ra quân xây dựng thôn 4 đạt chuẩn nông thôn mới 

Theo đó, Khối dân vận xã Hải Xuân cùng với nhân dân đã tổ chức trồng 3000 cây Chuỗi Ngọc dọc tuyến đường mới; Treo pa-nô tuyên truyền, gắn đế cờ và treo cờ Tổ quốc trên các cây cột điện dọc tuyến đường chính và đoạn đường mới; Lắp đặt biển ngõ, biển số nhà, đế gắn cờ Tổ quốc tại các hộ dân; chỉnh trang vườn mẫu, hộ mẫu và các tiêu chí khác về thôn đạt chuẩn nông thôn mới vói tổng kinh phí 17.500.000 đồng. Xã đã huy động toàn thể hệ thống chính trị, cán bộ và các hộ dân tham gia trồng cây, sau khi tuyến đường cây xanh hoàn thành tiến hành bàn giao cho từng hộ dân để bảo vệ, chăm sóc và cắt tỉa định kỳ trên tuyến đường. 

Thông qua buổi ra quân nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng với sự chung tay góp sức của nhân dân trên địa bàn xã để triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 3923/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong xây dựng thôn đạt chuẩn nông thôn mới.

Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, Đảng viên, người dân về xây dựng thôn đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, là chương trình xây dựng và phát triển nông thôn toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức thiết thực và hiệu quả, để người dân hiểu được chủ thể của chương trình nông thôn mới là của dân và vì dân. Phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân trong việc tham gia, đóng góp cùng chung tay xây dựng thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các ban ngành thôn cần chủ động, tích cực vào cuộc và có sự phối hợp chặt chẽ nhằm thực hiện có hiệu quả những tiêu chí, chỉ tiêu trong nhiệm vụ xây dựng thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Các ban, ngành đoàn thể xã phối hợp UB MTTQ xã đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá gắn với chương trình nông thôn mới kiểu mẫu. Chỉ đạo các tổ chức chi hội, đoàn thể ở thôn thông qua các buổi họp thôn, buổi sinh hoạt văn hoá cộng đồng để tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia vào từng nội dung cụ thể để thực hiện chương trình; cùng với sự chung tay góp sức của nhân dân thôn 4 nói riêng và các thôn trên địa bàn xã nói chung nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi kế hoạch công tác đã đề ra trong năm 2022./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...