Khu Đông Thịnh tổ chức ngày Hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc năm 2021

16/11/2021 09:14
Hòa trong không khí vui mừng, phấn khởi cả nước kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường trực Uỷ Ban MTTQ Thành Phố và của Đảng ủy, chính quyền, MTTQ phường Trà Cổ, khu Đông Thịnh long trọng tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" vào ngày 14/11/2021.

Đây là dịp để toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong khu Đông Thịnh ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; khơi dậy truyền thống yêu nước, tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân; khẳng định vai trò tự quản trong cộng đồng dân cư; ghi nhận kết quả của cộng đồng dân cư, biểu dương tập thể hộ gia đình, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tại cộng đồng; tạo khí thế thi đua sôi nổi, kịp thời động viên cổ vũ nhân dân vượt qua khó khăn tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, sự chung sức, đồng lòng trong phòng, chống và chiến thắng dịch Covid-19, giữ vững địa bàn an toàn, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng và chính quyền.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội

Dự chỉ đạo và chung vui với ngày hội của nhân dân khu Đông Thịnh có sự hiện diện của các quý vị đại biểu, khách quý: đồng chí Nguyễn Văn Phước, Phó Thủ trưởng cơ quan Tổ chức Nội vụ thành phố Móng Cái; đồng chí Trần Ngọc Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; đồng chí Khổng Minh Nguyên, PBT Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, cùng các đồng chí TT UBND, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội, các cơ quan đơn vị đóng chân trên địa bàn. Đặc biệt là sự có mặt của các đồng chí đảng viên và đông đảo nhân dân đaị diện cho các hộ gia đình cư trú trên địa bàn tạo nên sự thành công cho ngày hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Phước - Phó Thủ trưởng cơ quan Tổ chức Nội vụ thành phố phát biểu

Đại diện cán bộ  và Ban công tác Mặt trận khu nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo TP

Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ phường tặng hoa chúc mừng

Năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Chi ủy, chi bộ khu - UBMTTQ và các ban ngành đoàn thể của phường; sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, được nhân dân đồng thuận, nên các hoạt động, phong trào, nhất là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh" của khu tiếp tục đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần xây dựng khu ngày càng phát triển. Đời sống kinh tế của nhân dân trên địa bàn khu tiếp tục ổn định và từng bước phát triển: hiện trên địa bàn khu có 294/315 hộ có mức sống trung bình trở lên, chiếm 98% tổng số hộ trên địa bàn. Trong đó trên 80% hộ khá; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng/ người/ năm, tăng 5 triệu so với năm 2020. Thực hiện chỉ tiêu năm 2021 phường, khu đã xác định “xây dựng Khu Đông Thịnh đạt tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu",  theo đó, ngay từ đầu năm khu đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, trong đó tập trung vào công tác tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng Khu Dân cư kiểu mẫu, chỉnh trang nhà văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh,... Việc triển khai xây dựng khu dân cư kiểu mẫu được nhân dân đồng thuận hưởng ứng tích cực, nhất là công tác xã hội hóa làm đường liên khu, nội khu, thi công đường nước sạch... 

Đến nay các thiết chế nhà văn hóa khu được đầu tư cơ bản đầy đủ đảm bảo tốt cho nhu cầu hội họp, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của nhân dân và các đoàn thể của khu.  Ban quản lý nhà văn hóa hiện nay gồm 06 người hoạt động tốt theo qui định ( Có quy chế hoạt động, có sổ vàng truyền thống, có sổ ghi chép các hoạt động hàng ngày tại nhà văn hóa,...); hiện nay trong khu đã có 04 câu lạc bộ (gồm: Bóng đá; cầu lông, bóng chuyền; 01 đội văn nghệ, CLB phụ nữ phát triển kinh tế bền vững)  với 75 thành viên tham gia; các câu lạc bộ trên thường xuyên luyện tập. Hàng năm chi phí cho phong trào VHVN – TDTT với số tiền 10 triệu đồng bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Kết quả đánh giá - bình xét gia đình văn hóa năm 2021 cụ thể là: 302/315 hộ đạt gia đình văn hóa = 95,8%; số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục = 280 hộ đạt 93 %. Khu đạt danh hiệu khu phố văn hóa 5 năm liên tục. Công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự luôn được giữ vững.

Đối với Công tác phòng chống dịch Covi19: Khu thành lập 02 tổ Covid cộng đồng gồm 10 người, 01 tổ hỗ trợ chăm sóc, điều trị Covid-19, 15 tổ liên gia tự quản phòng chống dịch Covid-19,  xin ý kiến nhân dân bổ sung vào hương ước, quy ước khu phố văn hóa về công tác phòng chống dịch Covid-19 với phương châm "3 An toàn", thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt tới toàn thể nhân dân các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, của Thành phố và của địa phương về các biện pháp phòng chống Covid-19 trong tình hình mới; vì thế ý thức nhân dân được nâng cao, chấp hành tốt các quy định. Thực hiện tốt khẩu hiệu 5K, với tinh thần cá nhân an toàn - gia đình an toàn- cộng đồng an toàn.

Nhân ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, Lãnh đạo Đảng ủy và khu đã khen thưởng cho các gia đình đạt gia đình văn hóa cấp phường, cấp khu, đồng thời khu tiến hành ra mắt tổ liên gia tự quản phòng chống dịch Covid-19.

Khen thưởng các hộ gia đình Văn hóa cấp phường

 

Ra mắt các Tổ liên gia tự quản

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân khu Đông Thịnh khép lại trong không khí vô cùng vui tưới, phấn khởi và ý nghĩa./.

Phùng Hoa
Loading...