Khu phố 5: Ông Nông Quang Nguyệt tái đắc cử chức danh Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố nhiệm kỳ 2024- 2026

19/01/2024 20:09
Để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của BCTMT trong tình hình mới, việc thường xuyên đổi mới nội dung phương thức hoạt động, hình thức tập hợp nhân dân được coi là nhân tố hàng đầu trong hoạt động của Ban Công tác Mặt trận khu dân cư. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cả bề rộng và chiều sâu, giúp mỗi đoàn viên, hội viên và nhân dân nhận thức sâu sắc mục đích ý nghĩa, tác dụng, hiệu quả thiết thực của từng cuộc vận động. Đồng thời tăng cường vai trò tự quản của cộng đồng dân cư; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong việc quyết định các công việc của cộng đồng khu dân cư

 

Ngày 19/01/2024 Ban công tác Mặt trận khu phố 5 tổ chức Hội nghị ban công tác khu phố nhiệm kỳ 2024-2026. Đồng chí Đặng Văn Cao, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ phường dự phát biểu chỉ đạo và chúc mừng Ban công tác Mặt trận khu phố.

Đánh giá kết quả hoạt động Ban công tác Mặt trận Khu phố 5, nhiệm kỳ 2021-2024, Trưởng Ban công tác Mặt trận Khu phố 5 cho biết: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban công tác Mặt trận đã tham mưu và phối hợp chặt chẽ với Khu phố và các tổ chức chính trị - xã hội ở khu phố thực hiện các các mô hình, giải pháp thiết thực, phù hợp để nâng cao chất lượng Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh, Phong trào "Toàn dân đoàn kết xâu dựng đời sống văn hoá khu dân cư" ,Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"..., góp phần nâng cao đời sống Nhân dân; tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo từng bước nâng cao về vật chất, tinh thần, thoát nghèo bền vững. Tổ chức tốt việc triển khai việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chủ đề hàng năm gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng… Trong đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19, Ban công tác Mặt trận đã phối hợp tổ chức công tác chăm lo cho các hộ dân tương đối đầy đủ. Tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn khu phố được giữ vững…

Ban công tác Mặt trận khu phố cũng thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình dư luận ở khu dân cư, kịp thời báo cáo cấp uỷ Chi bộ và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, từ đó  được Đảng ủy, UBND phường giải quyết kịp thời. Ban công tác Mặt trận đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đặng Văn Cao đã ghi nhận những kết quả đạt được của Khu phố 5. Đồng chí cũng mong rằng trong thời gian tới, Ban công tác Mặt trận khu phố sẽ phối hợp chặt chẽ với Khu phố các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các các chủ trương chính sách mới của Đảng và Nhà nước; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tạo điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo từng bước nâng cao về vật chất, tinh thần…

Để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của BCTMT trong tình hình mới, việc thường xuyên đổi mới nội dung phương thức hoạt động, hình thức tập hợp nhân dân được coi là nhân tố hàng đầu trong hoạt động của Ban Công tác Mặt trận khu dân cư. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cả bề rộng và chiều sâu, giúp mỗi đoàn viên, hội viên và nhân dân nhận thức sâu sắc mục đích ý nghĩa, tác dụng, hiệu quả thiết thực của từng cuộc vận động. Đồng thời tăng cường vai trò tự quản của cộng đồng dân cư; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong việc quyết định các công việc của cộng đồng khu dân cư - đồng chí Phó chủ tịch Thường trực MTTQ phường nhấn mạnh.

Tại hội nghị các đại biểu đã hiệp thương cử 9 vị tham gia Ban công tác Mặt trận khu phố nhiệm kỳ 2024 - 2026. Ông Nông Quang Nguyệt được tín nhiệm hiệp thương cử giữ chức danh Trưởng Ban công tác Mặt trận khu phố nhiệm kỳ 2024-2026.

Đặng Văn Cao
Loading...