Kì họp thứ 09 (Kì họp chuyên đề) HĐND xã Hải Tiến: Thông qua Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Trung tâm xã Hải Tiến (giai đoạn 2023 - 2030)

13/12/2023 10:55
Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Thực hiện Đề án xây dựng xã Hải Tiến lên phường trước năm 2025. HĐND xã Hải Tiến tổ chức kì họp thứ 9 (kì họp chuyên đề) thông qua Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 trung tâm xã Hải Tiến ( giai đoạn 2023 - 2030). Tham dự kì họp có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Hải Tiến đến dự và chỉ đạo.
Ông Nguyễn Thành Tâm - PBT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND  xã phát biểu khai mạc kì họp

Phát biểu khai mạc tại kỳ họp, ông Nguyễn Thành Tâm - PBT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đã nhấn mạnh: Đây là kỳ họp quan trọng những nội dung trình, thảo luận, xem xét, quyết nghị tại kỳ họp là những vấn đề rất lớn, cần thiết không chỉ bảo đảm cho sự ổn định, đổi mới phát triển của xã nhà trong giai đoạn sắp tới, khi Hải Tiến đang phấn đấu về đích với lộ trình lên Phường trước năm 2025. 

Đồng thời ông cũng đề nghị các đại biểu HĐND xã, các đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm nhiệm trước cử tri và Nhân dân, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu kỹ các tài liệu, thảo luận thẳng thắn, ngắn gọn, có trọng tâm, tích cực đóng góp công sức, trí tuệ và sự nhiệt huyết vào các quyết sách tại kỳ họp.

Ông Vũ Viết Duy - PCT UBND xã thông qua tờ trình  Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 trung tâm xã Hải Tiến ( giai đoạn 2023 - 2030). 

Ngày 16/3/2021, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040 tại Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 16/3/2021. Tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Móng Cái lần thứ XXIV, nhiệm 20-2025. Với mục tiêu phát triển đô thị, phát triển thành phố theo hướng nâng cấp các tiêu chí đô thị loại I, phát triển nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Phát triển đô thị theo hướng đô thị xanh, văn minh hiện đại, gắn kết chặt chẽ giữa đô thị hoá và xây dựng nông thôn mới nâng cao. Xây dựng và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ Đề án mô hình Thành phố thông minh Giai đoạn 2019 - 2024. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đô thị. Nâng cao chất lượng chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, phấn đấu 3 xã lên phường trong đó bao gồm xã Hải Xuân, Hải Tiến, Hải Đông.

Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Trưởng ban KTXH báo cáo kết quả thẩm tra tờ trình lthông qua Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 trung tâm xã Hải Tiến ( giai đoạn 2023 - 2030). 

Xã Hải Tiến đã được định hướng nằm trong khu vực mở rộng nội thành của thành phố Móng Cái, trong những năm gần đây các xã này có sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh chóng; tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn duy trì ở mức tăng trưởng khá; hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và môi trường được quan tâm đầu tư, nâng cấp hoàn thiện theo hướng đồng bộ đã làm thay đổi diện mạo của xã Hải Tiến và dần hình thành dáng dấp của đô thị với các khu dân cư tập trung, các công trình, dự án cấp đô thị, khu đô thị mới, phát triển công nghiệp kết hợp dịch vụ cảng, bảo tồn khu vực rừng phòng hộ và phát triển vùng sản xuất nông lâm nghiệp tập trung… Hệ thống cơ sở hạ tầng đạt chuẩn nông thôn mới và đang tiếp tục được đầu tư, nâng cấp theo bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn để thành lập phường thuộc thành phố. Để đảm bảo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao và tiêu trí từ xã lên phường thì việc lập quy hoạch chi tiết trung tâm xã là hết sức cần thiết.

Kì họp biểu quyết  với 100%  Đại biểu HĐND nhất trí thông qua

Tại hội nghị, các Đại biểu HĐND đã nghe, nghiên cứu, thảo luận và thống nhất, nhất trí cao với tờ trình số: 55/TTr-UBND ngày 13/12/2023 của UBND xã trình bày tại hội nghị. 100% đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua nội dung bản tờ trình thông qua Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 trung tâm xã Hải Tiến ( giai đoạn 2023 - 2030). 
 

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Hải Tiến phát biểu chỉ đạo tại kì họp

Phát biểu chỉ đạo tại kì họp, ông Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Hải Tiến cảm ơn các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu, tâm huyết, giúp Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm xã (giai đoạn 2023-2030) xã Hải Tiến được hoàn thiện. Ông cũng khẳng định, dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng UBND xã luôn quyết tâm, nỗ lực thực hiện hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Chủ tịch UBND xã mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến của các đại biểu triển khai thực hiện hiệu quả Đồ án./.

Hoàng Yến
Loading...