Kiểm điểm tiến độ công tác giảm nghèo năm 2022 trên địa bàn Thành phố

29/09/2022 00:00
Chiều 28/9, UBND Thành phố tổ chức họp Kiểm điểm tiến độ công tác giảm nghèo năm 2022 trên địa bàn Thành phố. Đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì cuộc họp

Kiểm điểm tiến độ công tác giảm nghèo năm 2022 trên địa bàn Thành phố

9 tháng đầu năm 2022, UBND Thành phố đã kịp thời chỉ đạo và ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố. Các chính sách an sinh xã hội và chính sách trợ giúp người nghèo về y tế, giáo dục, nhà ở, vay vốn tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề cho lao động nông thôn,... đã được lồng ghép triển khai đồng bộ, kịp thời, từ đó tạo điều kiện cho người nghèo phát triển kinh tế gia đình, góp phần bảo đảm an sinh xã hội cho người dân. 

Các cơ quan, đơn vị, UBND xã, phường đã chủ động, bám sát nội dung phân công trong kế hoạch số 377/KH-UBND, ngày 31/12/2021của UBND thành phố để thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các phương án hỗ trợ hỗ nghèo, các đơn vị tích cực chủ động như MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội thành phố, UBND phường Hoà Lạc, Ka Long, Hải Hoà, Bình Ngọc, Trà Cổ, Hải Tiến, Hải Xuân....

Lãnh đạo phòng LĐTB&XH Thành phố báo cáo kết quả giảm nghèo 9 tháng đầu năm 2022

Trong 9 tháng đầu năm 2022, ước giảm được 12/19 hộ nghèo, đạt 63%; giảm 35/40 hộ cận nghèo, đạt 87,5% so Kế hoạch thành phố. 100% hộ nghèo có nhu cầu vay vốn được vay vốn tín dụng ưu đãi; 100% người thuộc hộ nghèo, cận nghèo được cấp thẻ BHYT; Thực hiện chính sách hỗ trợ về giáo dục, cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho 100% học sinh, sinh viên con hộ nghèo; 95% hộ nghèo có nước sinh hoạt hợp vệ sinh và có hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh; 100% hộ nghèo được sử dụng dịch vụ viễn thông và có thiết bị phục vụ tiếp cận thông tin. Những kết quả đạt được trong Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đã góp phần ổn định trật tự xã hội và phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của thành phố.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các xã, phường đã đánh giá kết quả đạt được trong thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại địa phương; đồng thời tập trung kiểm điểm rõ những mặt tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề ra các giải pháp thiết thực nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND Thành phố ghi nhận sự tích cực của cơ quan thường trực Thành phố, công tác phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện kế hoạch giảm nghèo năm 2022. 

Để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch về công tác giảm nghèo năm 2022 trên địa bàn Thành phố, đồng chí đề nghị từ nay đến giữa tháng 10/2022, các cơ quan, đơn vị, xã, phường phải tích cực vào cuộc để triển khai thực hiện đảm bảo các tiêu chí, chỉ tiêu; thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các hộ nghèo, cận nghèo đã thực hiện được giảm nghèo, đảm bảo không tái nghèo, không phát sinh hộ nghèo, cận nghèo mới; thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo các chỉ tiêu, tiêu chí của các hộ phấn đấu giảm nghèo trong năm 2022.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị phòng LĐTB&XH Thành phố, Văn phòng HĐND – UBND Thành phố tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu của cơ sở để hoàn chỉnh báo cáo. Đối với các hộ đã hoàn thành giảm nghèo, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ từng hộ để gửi về phòng LĐTB&XH Thành phố thẩm định và sớm ban hành Quyết định thoát nghèo, cận nghèo cho các gia đình và địa phương. Đối với các hộ chưa hoàn thiện về các tiêu chí thoát nghèo, cận nghèo tiếp tục hoàn thiện dứt điểm, cùng với việc hoàn thành các công trình, các chỉ tiêu. Giao phòng LĐTB&XH Thành phố phân công cán bộ trực tiếp đôn đốc, hướng dẫn việc hoàn thành hồ sơ của các địa phương đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiến độ.

Đối với xã Bắc Sơn, đồng chí đề nghị xã Bắc Sơn tuyên truyền, vận động, khẩn trương hướng dẫn hộ dân hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đất nông nghiệp, sau đó từng bước hướng dẫn hộ dân hợp thức hóa chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định. Đối với trường hợp hộ cận nghèo tại xã Quảng Nghĩa, giao UBND xã chủ trì phối hơp với phòng LĐTB&XH Thành phố, Hội Chữ thập đỏ và các đơn vị liên quan để khảo sát, đánh giá tình hình và có giải pháp. 

Vi Thu
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...