Kiểm điểm tiến độ, kết quả công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội đền Xã Tắc năm 2023

08/02/2023 20:30
Ngày 8/2, Ban tổ chức Lễ hội đền Xã Tắc TP đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tiến độ, kết quả công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội đền Xã Tắc năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thu Hương - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP chủ trì.
Quang cảnh hội nghị
Đồng chí Phạm Thị Oanh - Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin TP thông qua báo cáo 

Theo đó, TP đã thành lập Ban tổ chức Lễ hội đền Xã Tắc năm 2023 và ban hành Kế hoạch số 353/KH-BTC về việc  tổ chức Lễ hội đền Xã Tắc. Ban tổ chức đã tham mưu cho UBND Thành phố ban hành các văn bản, Tờ trình và dự thảo kế hoạch, thông báo và quyết định tổ chức lễ hội đền Xã Tắc; đồng thời xây dựng và ban hành các văn bản gồm thông báo, chương trình cũng như các nội dung triển khai công tác phòng chống dịch bệnh và đảm bảo VSATTP trong dịp tổ chức lễ hội đền Xã Tắc năm 2023.

Đại điện lãnh đạo các phòng ban, cơ quan, đơn vị xã phường tham gia ý kiến

Các đơn vị, phòng ban chức năng như Phòng Văn hóa - Thông tin; UBND phường Ka Long; Trung tâm Truyền thông và Văn hóa; điện lực Móng Cái, Công an TP; Phòng Quản lý đô thị, Ban CHQS TP….và các xã phường căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã và đang tiến hành các nội dung công việc theo kế hoạch đảm bảo theo đúng tiến độ và chất lượng đề ra với các phần việc chuẩn bị cho lễ hội gồm cả phần lễ và phần hội.

Đồng chí Nguyễn Thu Hương - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP kết luận hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái chỉ đạo: Các cơ quan, đơn vị, xã phường và thành viên BTC, tập trung thực hiện đảm bảo các nội dung nhiệm vụ BTC giao tại Kế hoạch số 353/KH-BTC ngày 30/12/2022; Thông báo số 32/TB-BTC ngày 31/01/2023 và Chương trình số 23/CTr-BTC ngày 31/01/2023, trong đó tập trung triển khai công tác tập luyện đảm bảo tiến độ, nội dung theo kịch bản, xong trước ngày 15/02/2023; Thẩm định, tham mưu phân khai nguồn kinh phí để tổ chức lễ hội, xong trước ngày 10/02/2023; đẩy mạnh việc huy động nguồn XHH phục vụ Lễ hội; Tập trung triển khai tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng thường xuyên từ 10/02/2023; Trang trí khánh tiết, lắp dựng sân khấu, âm thanh loa máy và tổ chức tổng duyệt chương trình; Đảm bảo tốt TTATXH, vấn đề đảm bảo ATVSTP; Bên cạnh đó, cần rà soát, chuẩn bị đảm bảo cơ sở vật chất, đồ lễ phục vụ lễ hội… và một số nội dung quan trọng khác nhằm đảm bảo để lễ hội đền Xã Tắc năm 2023 thành công theo đúng nội dung, chương trình kế hoạch đã đề ra./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...