Kiểm điểm tiến độ kết quả triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn Thành phố

15/08/2022 21:23
Chiều 15/8, UBND Thành phố tổ chức họp kiểm điểm tiến độ kết quả triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn Thành phố. Đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND Thành phố dự chủ trì.

 

Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, thực hiện các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Tỉnh, TP Móng Cái đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai nghiêm túc các kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19. Công tác tổ chức tiêm chủng được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố, UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 Thành phố đặc biệt quan tâm, tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện; các phòng ban chuyên môn, đơn vị chức năng và các xã, phường đã chủ động, làm tốt công tác tổ chức. Việc triển khai thực hiện được đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì

Lũy kế đến ngày 12/8/2022 Thành phố đã triển khai tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên với tổng số 276.022 mũi, cụ thể: Mũi 1 là 83.072 người, trong đó có 82.304 người là người dân địa phương; Mũi 2 là 82.463 người/83.072 người đã tiêm mũi 1 (đạt 99,27%), hiện còn 609 người chưa tiêm mũi 2, trong đó đối tượng trên địa bàn chưa tiêm mũi 2 do chưa đủ thời gian và đang điều trị bệnh là 33 người; Mũi 3 là 77.387 người/82.463 người đã được tiêm mũi 2, đạt 93,84%, hiện còn 5.076 người chưa tiêm mũi 3, trong đó có 3.927 người là lái xe đường dài, lái tàu, lái xe trung chuyển... là người địa phương khác hiện không có mặt trên địa bàn; 305 người là công dân địa phương khác do Trung Quốc trao trả qua Móng Cái; 321 người chưa đủ thời gian tiêm, số còn lại hoãn tiêm do bị F0 hoặc đang điều trị bệnh (trên 30 người) số còn lại tại các xã, phường đủ điều kiện tiêm nhưng chưa tiêm. Mũi 4 là 33.100 người/77.387 người đã được tiêm mũi 3 đạt 42,77%, hiện còn 44.287 người chưa tiêm mũi 4, trong đó có 2.324 người chưa đủ thời gian tiêm.

Thành phố đã xây dựng kế hoạch số 197/KH-BCĐ ngày 30/5/2022 về triển khai chủng vắc xin phòng Covid-19 mũi 4 (liều nhắc lại) trên địa bàn thành phố Móng Cái đợt 1 cho 59.200 đối tượng. Số đối tượng còn lại Thành phố sẽ xây dựng kế hoạch trển khai tiêm hoàn thành chậm nhất trong tháng 10/2022 cho các đối tượng đủ điều kiện.

Đối với đối tượng từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi: Từ tháng 11/2021 đến nay Thành phố đã tổ chức 6 đợt chiến dịch và các đợt tiêm vét vắc xin phòng Covid-19 hàng tháng cho đối tượng từ đủ 12 đến 18 tuổi trên địa bàn, lũy kế đến ngày 12/8/2022 là 26.287 mũi.

Công tác thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi được quan tâm triển khai thực hiện. Từ ngày 21/4/2022 đến nay Thành phố đã tổ chức triển khai 5 đợt chiến dịch và tổ chức tiêm vét vắc xin phòng Covid-19 hàng tháng cho trẻ em từ đủ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn, lũy kế đến ngày 12/8/2022 là 14.241 mũi.

Lãnh đạo một số xã phường, phòng ban, trường học phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo các phòng ban, ngành, đơn vị, xã phường đã tham gia ý kiến làm rõ những kết quả đạt được; phân tích đánh giá một số khó khăn tồn tại, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm triển khai công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 có hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. 

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND Thành phố ghi nhận, biểu dương sự chủ động tích cực của các ban ngành, cơ quan, đơn vị, xã phường trong công tác triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn thành phố thời gian qua. 

Để tăng cường triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 nhằm đảm bảo độ bao phủ trên toàn Thành phố, hoàn thành các chỉ tiêu Tỉnh, Thành phố giao, đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh một số nội dung, cụ thể là: Tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, kết quả tích cực đã đạt được, ưu tiên cho công tác tiêm chủng, BCĐ các xã, phường cần quyết liệt, thường xuyên tổng rà soát, quản lý, cập nhật, nắm tình hình danh sách, số lượng các trường hợp thuộc các nhóm đối tượng trên địa bàn chưa tiêm, tiêm chưa đủ các mũi vắc xin phòng Covid-19 theo quy định; Chủ động xây dựng kế hoạch, khẩn trương triển khai lịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho các nhóm đối tượng phù hợp, kế hoạch tiêm bổ sung đảm bảo cơ bản hoàn thành trong tháng 8/2022; lưu ý các đối tượng trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm, trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi, người từ 18 tuổi trở lên để triển khai ngay khi đủ điều kiện tiêm chủng,có giải pháp cụ thể gắn với từng lứa tuổi. 

Thường xuyên cập nhật, bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và Thành phố để kịp thời triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19. Chủ động, tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông, vận động nhân dân tích cực tham gia bằng nhiều hình thức, nội dung; song song với đó là nắm thông thông tin trong nhân dân, đẩy mạnh tuyên truyền làm thay đổi nhận thức, tâm lý tư duy của người dân, tạo sự lan tỏa, góp phần tạo miễn dịch cộng đồng, bảo vệ tốt nhất sức khỏe cho người dân và trẻ em. Quan tâm tổ chức chuẩn bị tốt các điều kiện, bố trí các điểm tiêm chủng phù hợp theo hướng tại chỗ, tạo điều kiện cho người dân và trẻ em tại các điểm tiêm chủng. Đảm bảo công tác tiếp nhận, bảo quản vắc xin, bố trí các kíp trực cấp cứu, tổ chức tiêm chủng an toàn, hiệu quả. Trong quá trình triển khai thường xuyên cập nhật tình hình, báo cáo tiến độ, chủ động đề xuất các biện pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tiêm chủng, sẵn sàng triển khai tiêm chủng khi có chỉ đạo của Tỉnh và ngày sau khi được phân bổ vắc xin. Nâng cao công tác phối hợp trong các cơ quan chuyên môn ngành y tế, xã phường, đơn vị, trường học; quan tâm trong việc kiểm tra đối chiếu để có những chỉ đạo kịp thời trong tình huống phát sinh, trường hợp đột xuất, bất ngờ về các nội dung liên quan; đặc biệt chú trọng tại các trường học, khu công nghiệp để triển khai tổ chức công tác tiêm chủng hiệu quả.

Phòng Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế Thành phố, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn Thành phố; tổng rà soát danh sách, sắp xếp bổ sung các lịch tiêm, phấn đấu đến trước 25/8 hoàn thành kế hoạch tiêm chủng trên địa bàn thành phố. Ngành Y tế tiếp tục chú trọng công tác phối hợp với ngành y tế Tỉnh để kịp thời điều phối, phân bổ đủ vắc xin, sinh phẩm phục vụ cho tiêm chủng phòng Covid-19 của Thành phố../.

 

Hải Ninh
Trung tâm Truyền thông và Văn hóa TP Móng Cái
Loading...