Kiểm điểm tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

16/06/2022 13:33
Ngày 16/6, đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững trên địa bàn TP Móng Cái.

Trong 06 tháng đầu năm 2022, UBND thành phố Móng Cái đã kịp thời chỉ đạo và ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố. Các chính sách an sinh xã hội và chính sách trợ giúp người nghèo về y tế, giáo dục, nhà ở, vay vốn tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề cho lao động nông thôn,... đã được lồng ghép triển khai đồng bộ, kịp thời, từ đó tạo điều kiện cho người nghèo phát triển kinh tế gia đình, góp phần bảo đảm an sinh xã hội cho người dân. 

Quang cảnh hội nghị 
Lãnh đạo Phòng Lao động- TBXH TP Móng Cái báo cáo tiến độ 

Những kết quả đạt được trong Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đã góp phần ổn định trật tự xã hội và phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của thành phố. Trong đó, giảm được 08/19 hộ nghèo, đạt 42% so Kế hoạch; giảm 20/40 hộ cận nghèo, đạt 50% so Kế hoạch thành phố. Đã nâng cao mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ nghèo, cụ thể: Trong 06 tháng đầu năm có 02/39 hộ nghèo vay vốn tín dụng ưu đãi với số tiền 95 triệu đồng; 08/180 hộ cận nghèo vay với số tiền là 487 triệu đồng. 142 hộ nghèo và hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện. Thành phố đã hỗ trợ đào tạo nghề cho 100% lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo. 100% người thuộc hộ nghèo, cận nghèo được cấp thẻ BHYT. 179 học sinh nghèo, cận nghèo được hưởng chính sách hỗ trợ về giáo dục, cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập với số tiền 283 triệu đồng . 95% hộ nghèo có nước sinh hoạt hợp vệ sinh và có hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh. 100% hộ nghèo được sử dụng dịch vụ viễn thông.

Lãnh đạo xã Hải Sơn báo cáo kết quả giảm nghèo 

Cùng với đó, việc huy động xã hội hóa các nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo đã được thực hiện tốt qua việc trao tặng 50 suất quà của các đồng chí lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Tỉnh cho các hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn xã Hải Sơn, Bắc Sơn với tổng trị giá 61,5 triệu đồng; Câu lạc bộ Thiện nguyện nhân ái Móng Cái đã tổ chức các phiên chợ 0 đồng tại các xã, phường (Trà Cổ, Bình Ngọc, Hải Hòa, Hải Xuân) với 400 hộ dân tham gia, trao tặng 12 cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 230 triệu đồng. Hỗ trợ từ nguồn Quỹ vì người nghèo và các nguồn huy động xã hội hóa để sửa chữa và xây mới 05 nhà với tổng số tiền hỗ trợ 450 triệu đồng; đã vận động các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu 12 trẻ thuộc gia đình các hộ nghèo và cận nghèo với số tiền 28,8 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái chủ trì hội nghị 

Để triển khai thực hiện tốt kế hoạch giảm nghèo trong 6 tháng cuối năm 2022 theo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái Nguyễn Thu Hương yêu cầu các ngành thành viên BCĐ giảm nghèo thành phố và các xã, phường cần tập thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Khẩn trương triển khai trợ giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo dự kiến thoát nghèo, thoát cận nghèo đã đăng ký theo kế hoạch trong năm 2022. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động làm thay đổi nhận thức của người dân trong công tác giảm nghèo và khơi dậy ý chí chủ động tự vươn lên của người nghèo, người cận nghèo; thực hiện tốt dân chủ trong các hoạt động giảm nghèo. Tiếp tục thực hiện đa dạng hóa nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022, hạn chế tối đa hộ nghèo phát sinh, hộ tái nghèo; tăng cường huy động các nguồn đóng góp, hỗ trợ của doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân; vốn đối ứng, tham gia đóng góp của người dân, đối tượng thụ hưởng để nâng cao thu nhập, giảm bớt khó khăn, giúp hộ nghèo tự vươn lên thoát nghèo bền vững.

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...