Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện “Vùng xanh an toàn”

24/04/2022 15:59
Ngày 24/4, Thành phố Móng Cái thành lập đoàn công tác liên ngành kiểm tra việc xây dựng “Vùng xanh an toàn” trong khu vực Cửa khẩu cầu Bắc Luân II và Lối mở Km3+4 Hải Yên.

Thực hiện “Vùng xanh an toàn” tại khu vực Cửa khẩu Bắc Luân II và Lối mở Km3+4 Hải Yên

Nhằm đảm bảo duy trì “Vùng xanh an toàn” theo ý kiến chỉ đạo của UBND Tỉnh và các sở, ngành có liên quan, đồng thời nhằm thích ứng phù hợp với chiến lược “Zero Covid” của TP Đông Hưng - Trung Quốc. Căn cứ Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 19/4/2022 của UBND thành phố Móng Cái về việc thành lập Đoàn công tác liên ngành kiểm tra việc xây dựng “Vùng xanh an toàn” trong khu vực Cửa khẩu Bắc Luân II và Lối mở Km3+4 phường Hải Yên. Đoàn công tác liên ngành của Thành phố gồm phòng Kinh tế, phòng Y Tế cùng các lực lượng Biên Phòng, Hải Quan, Công an, Kiểm dịch, UBND Phường Hải Hòa và Phường Hải Yên, công ty CP Thành Đạt, Công ty CP XNK Quốc tế Tân Đại Dương đã tiến hành kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ quy trình ăn nghỉ khép kín, công tác phòng chống dịch Covid-19, công tác phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Đoàn tiến hành kiểm tra khu vực ăn nghỉ của lái xe

Qua kiểm tra, Đoàn công tác đã đề nghị Công ty CP Thành Đạt, Công ty CP XNK Quốc tế Tân Đại Dương tiếp tục đầu tư trang thiết bị tại các khu vực kinh doanh đảm bảo các điều kiện ăn nghỉ cơ sở vật chất chỗ ăn, chỗ ngủ cho lái xe và người lao động, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid - 19, đảm bảo thiết lập vùng xanh an toàn để tạo điều kiện đáp ứng các tiêu chí phòng chống dịch và thông quan hàng hóa qua cửa khẩu. Bên cạnh đó, UBND phường Hải Hòa phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái rà soát và thống kê thông tin của hộ dân đã và đang sống trong khu vực này để xem xét, cấp Giấy ra vào đảm bảo “Vùng xanh an toàn”./.

Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại Công ty CP XNK Quốc tế Tân Đại Dương

Kiểm tra khu vực kiểm tra y tế khi vào “Vùng xanh an toàn” 

Trần Bình
Trung tâm TT&VH
Loading...