Kiểm tra, rà soát các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, lưu trú về việc thực hiện các quy định phòng chống dịch COVID - 19 trong tình hình mới

18/10/2021 10:29

Thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về Ban hành Quy định tạm thời "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID - 19"; Quyết định số 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế về Ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128 của Chinh Phủ; Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 14/10/2021 của UBND Tỉnh về tổ chức thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CPcủa Chính phủ về Ban hành Quy điịnh tạm thời "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID - 19"; Văn bản số 7337 ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thực hiện nắm thông tin người ra vào cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh. Ngày 17/10/2021 Thường trực Hội đồng nhân dân phường Trần Phú phối hợp với Thường trực Ủy ban nhân dân Phường đã tiến hành kiểm tra, giám sát đột xuất các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, lưu trú về việc thực hiện các quy định phòng chống dịch COVID - 19 trong tình hình mới đảm bảo các quy định phòng chống dịch: Xây dựng Phương án phòng chống COVID - 19 tại cơ sở kinh doanh trong tình hình mới; tạo mã QR Code để khách khai báo y tế;  mở sổ ghi chép khách hàng; đo thân nhiệt; trang bị khẩu trang, nước sát  khuẩn; lấy mẫu xét nghiệm Covid định kỳ cho người phục vụ khách hàng. UBND Phường tiếp tục kêu gọi các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nêu cao hơn nữa ý thức tự giác trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh , sinh hoạt an toàn trong tình hình hiện nay.

 

 

 Kiểm tra các nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống

Các cơ sở lưu trú, nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn

 

 

Thu Trà
Loading...