Kiểm tra an toàn thực phẩm tại các điểm kinh doanh, dịch vụ ăn uống và của hàng tạp hoá trên địa bàn xã Vạn Ninh

08/05/2024 09:33
Kiểm tra an toàn thực phẩm tại các điểm kinh doanh, dịch vụ ăn uống và của hàng tạp hoá trên địa bàn xã Vạn Ninh

Thực hiện kế hoạch số 126/KH – BCĐLNATTP  ngày 16/4/2024 của ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm thành phố Móng Cái về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong tháng vì an toàn thực phẩm năm 2024.

Ngày 07/5/2024 Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm xã Vạn Ninh đã kiểm tra 12 cơ sở kinh doanh ( Cửa hàng tạp hóa) và 02 điểm dịch vụ ăn uống. 

Qua kiển tra, đoàn tiến hành nhắc nhở 02 điểm kinh doanh.

Bùi Văn Tuấn
Loading...