Kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ

30/01/2023 13:18
Ngày 30/1, đồng chí Đỗ Viết Mạnh - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Thành phố đã đi kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Trung tâm Hành chính công Thành phố. Cùng đi có các đ/c: Trần Trung Dũng Thành ủy viên, Phó CN UB KT; Đ/c Dương Trí Tuệ TUV, CT LĐLĐ TP; Đặng Quang Trung - Phó BTC Thành ủy; Lê Văn Định - Phó Khối, Trưởng Tiểu ban KTGS CQK MTTQ và các Tổ chức chính trị xã hội TP
Qua kiểm tra đột xuất tại Trung tâm Hành chính công Thành phố

Qua kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ tại Trung tâm Hành chính công Thành phố, đồng chí Đỗ Viết Mạnh - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Thành phố đánh giá việc quản lý công vụ và tiếp dân tại các bộ phận cơ bản đảm bảo theo lịch công tác, đảm bảo phân công nhiệm vụ rõ người rõ việc, nắm tình hình địa bàn khá tốt; đã thực hiện niêm yết các bộ văn bản thủ tục hành chính nhà nước và bố trí người trực đầy đủ tại bộ phận một cửa, đảm bảo các quy định. Đồng thời, cán bộ công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trực tại Trung tâm Hành chính công đã chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ với tinh thần trách nhiệm cao, cơ bản đảm bảo giải quyết mọi thủ tục hành chính nhanh, đúng theo nguyện vọng của người dân và doanh nghiệp.  Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đồng chí đề nghị khắc phục một số hạn chế: một số vị trí chưa chấp hành lịch trực, chưa chấp hành chỉ đạo việc dọn ma két, cây đào, quất ra khỏi trụ sở xong trong ngày Chủ nhật, phòng làm việc của một số cơ quan còn chưa ngăn nắp, mỹ quan và khoa học.

Đồng thời đề nghị Trung tâm Hành chính công Thành phố cần tiếp tục phát huy và nâng cao hơn nữa hiệu quả quản trị về hành chính công cấp Thành phố; thực hiện “một cửa liên thông” trong tiếp nhận, trả kết quả tạo sự thông suốt từ phường/xã tới Trung tâm phục vụ hành chính công Thành phố để đảm bảo thuận lợi nhất, giảm thiểu thời gian, chi phí đi lại của người dân và doanh nghiệp./.

 

Trần Bình
Trung tâm TT&VH
Loading...