Banner tin

Kiểm tra việc thực hiện chính sách BHYT đối với hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn thành phố (2016- 2018)

Từ ngày 06-12/11/2018, Đoàn kiểm tra liên ngành của TP Móng Cái tổ chức kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) đối với hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn thành phố (từ 2016 tới 9/ 2018).

Việc kiểm tra được thực hiện tại 10/17 xã phường trên địa bàn thành phố, bao gồm các phường Ninh Dương, Hải Yên, Trà Cổ, Bình Ngọc, Hải Hòa và các xã Vạn Ninh, Hải Tiến, Quảng Nghĩa, Hải Xuân, Hải Đông. Nội dung kiểm tra tập trung vào: việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/3/2016 của  Bộ Lao động thương binh và xã hội về việc Hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 4230/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh về nâng mức hỗ trợ thêm 50% kinh phí tham gia BHYT cho người thuộc Hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn toàn tỉnh; Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 25/10/2016 của HĐND thành phố về thực hiện công tác BHXH, BHYT trên địa bàn Thành phố Móng Cái giai đoạn 2016-2020; Việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của TW, Tỉnh, Thành phố về thực hiện chính sách BHYT; Công tác phối kết hợp giữa cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ban, ngành chức năng và các đoàn thể chính trị xã hội từ thành phố đến thôn khu để triển khai thực hiện; công tác tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa, chủ trương của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh và Thành phố về chính sách hỗ trợ BHYT đối với các hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình…

Đoàn kiểm tra thực tế tại hộ dân 

Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra cũng tiến hành kiểm tra toàn bộ Hồ sơ lưu trữ liên quan đến việc xét duyệt xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình; việc lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT và việc cấp, phát trả thẻ BHYT cho đối tượng sau khi nhận thẻ BHYT từ cơ quan BHXH thành phố đồng thời tiến hành kiểm tra thực tế một số hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình đã được Ban chỉ đạo cấp xã xét duyệt (mỗi xã, phường kiểm tra xác suất 5-10 Hộ gia đình).

Làm việc với UBND Phường Ninh Dương 

Thông qua đợt kiểm tra nhằm đánh giá đúng kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành trong việc triển khai, tổ chức thực hiện chính sách BHYT đối với hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn Thành phố, đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, rút kinh nghiệm  trong triển khai thực hiện chính sách BHYT, đồng thời phát hiện và xử lý nghiêm những tập thể và cá nhân vi phạm trong quá trình hướng dẫn, xác định và thực hiện chế độ về BHYT đối với hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn Thành phố (nếu có).

Tin cùng chuyên mục

Bắc Luân II thông quan

Bắc Luân II thông quan


Chủ tịch UBND TP Móng Cái trực tiếp chỉ đạo công tác phòng dịch tả lợn Châu Phi

Chủ tịch UBND TP Móng Cái trực tiếp chỉ đạo công tác phòng dịch tả lợn Châu Phi


Lễ công bố Quyết định xã Vĩnh Thực đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019

Lễ công bố Quyết định xã Vĩnh Thực đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019


Tập huấn Nghiệp vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và hướng dẫn thực hiện phần mềm quản lý Đại lý BHXH

Tập huấn Nghiệp vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và hướng dẫn thực hiện phần mềm quản lý Đại lý BHXH


Hội Doanh nhân Cựu Chiến Binh TP Móng Cái tổng kết công tác năm 2018

Hội Doanh nhân Cựu Chiến Binh TP Móng Cái tổng kết công tác năm 2018


Hội nghị xúc tiến hoạt động XNK hàng hóa qua cặp cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam), Đông Hưng (Trung Quốc)

Hội nghị xúc tiến hoạt động XNK hàng hóa qua cặp cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam), Đông Hưng (Trung Quốc)


Giải bóng đá thanh niên Công an TP Móng Cái lần thứ III năm 2019

Giải bóng đá thanh niên Công an TP Móng Cái lần thứ III năm 2019


Đại hội đại biểu MTTQ xã Vạn Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019-2024

Đại hội đại biểu MTTQ xã Vạn Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019-2024


Hội thảo tăng cường năng lực và đào tạo tập huấn viên nguồn cho nhóm nòng cốt/ Hội phụ nữ tại Móng Cái

Hội thảo tăng cường năng lực và đào tạo tập huấn viên nguồn cho nhóm nòng cốt/ Hội phụ nữ tại Móng Cái


Hải Yên long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ phường lần thứ X

Hải Yên long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ phường lần thứ X


Móng Cái tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Móng Cái tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019


Móng Cái cụ thể hóa chủ đề công tác năm từ phát triển ngành du lịch

Móng Cái cụ thể hóa chủ đề công tác năm từ phát triển ngành du lịch


Đại hội MTTQ Phường Ninh Dương lần thứ 18

Đại hội MTTQ Phường Ninh Dương lần thứ 18


Móng Cái ra mắt đội TNTN cấp thành phố hỗ trợ nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Móng Cái ra mắt đội TNTN cấp thành phố hỗ trợ nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến


Phát triển thương hiệu khoai Lang Quất Đông

Phát triển thương hiệu khoai Lang Quất Đông