Banner tin

Kinh tế - xã hội TP Móng Cái quý I: Tạo đà tăng trưởng năm 2019

Quý I/2019, mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng ngay từ đầu năm, TP Móng Cái đã quyết liệt triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và chủ đề công tác năm 2019. Nhờ vậy, các chỉ số phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố 3 tháng đầu năm 2019 cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra và tăng so với cùng kỳ năm 2018. Đây là động lực để cho Thành phố tiếp tục bứt phá đi lên trong những chặng đường phía trước.

 

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 16,5%CK.

Kinh tế tiếp tục ổn định và tăng trưởng khá

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I/2019, Thành phố Móng Cái đã bám sát chủ đề, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà BCH Đảng bộ Tỉnh đã đề ra tại Nghị quyết số 14-NQ/TU và nghiêm túc thực hiện việc truyên truyền, quán triệt, xây dựng các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch của địa phương để cụ thể hóa thực hiện đạt kết quả, nhiều chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra và tăng so cùng kỳ năm trước.

Điểm nhấn trong bức tranh kinh tế - xã hội TP Móng Cái trong 3 tháng đầu năm là thu ngân sách nhà nước tăng 35,2% CK (Trong đó: thu nội địa tăng 10,4% CK; thu từ ngành Hải quan tăng 190,8% CK). Kế hoạch vốn đầu tư phát triển phân bổ cho 208 công trình, hạng mục, nội dung đầu tư; giá trị giải ngân tăng 220%CK. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 16,5%CK. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt tăng 21,4%CK. Đặc biệt, hoạt động du lịch tiếp tục có bước chuyển biến tích cực, công tác quản lý, giữ vững môi trường kinh doanh du lịch được tăng cường; tổng lượng khách du lịch qua cửa khẩu, tăng 3%CK; nộp NSNN về dịch vụ du lịch tăng 4%CK. Hoạt động sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, thủy lợi, PCTT-TKCN; Chương trình xây dựng nông thôn mới; Khoa học công nghệ được quan tâm chỉ đạo; Thành phố đang hoàn thiện các nội dung và hồ sơ trình Hội đồng thẩm định Trung ương công nhận Móng Cái hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn mới trong năm 2019.

Cùng với đó, cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh; Các hoạt động Văn hóa xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ; Công tác thanh tra, tư pháp, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh. Tăng cường cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ khởi nghiệp thông qua gặp mặt doanh nghiệp, cafe Doanh nhân; trong quý I, thành lập mới thêm 47 doanh nghiệp; phối hợp với các sở, ngành của Tỉnh tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến XNK hàng hóa qua cặp cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc). Phối hợp với Bộ Công thương, tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị xúc tiến xuất khẩu hàng nông sản hoa quả, thủy sản, của tỉnh Kiên Giang và các tỉnh Nam bộ vào thị trường Quảng Ninh và Trung Quốc; phối hợp tổ chức thành công Lễ thông quan cầu Bắc Luân II; tiến độ thi công dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo, nhất là các dự án về thương mại, du lịch, hạ tầng giao thông; chương trình nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tổng lượng khách du lịch qua cửa khẩu, tăng 3%CK; nộp NSNN về dịch vụ du lịch tăng 4%CK

Tập trung các nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Nhìn tổng thể bức tranh kinh tế- xã hội quý I/2019, tăng trưởng kinh tế tuy có khả quan nhưng chưa đạt kỳ vọng đề ra, vẫn còn một số hạn chế như: Tiến độ công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái chậm so kế hoạch đề ra; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận trong công tác GPMB hiệu quả chưa cao; lĩnh vực du lịch có bước phát triển, tuy nhiên thời gian lưu trú và mức chi tiêu của khách còn thấp; một bộ phận khách du lịch không có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường chung….

Trong quý II/2019, dự báo sẽ có nhiều yếu tố thuận lợi như: Tỉnh khởi công cao tốc Vân Đồn - Móng Cái; hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Bắc Luân II ổn định, hiệu quả; tổ hợp Trung tâm thương mại và nhà ở liền kề (Shophouse) do Tập đoàn Vingroup đầu tư đi vào hoạt động; các dự án lớn, trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ; các nhà đầu tư chiến lược tiếp tục nghiên cứu các dự án thương mại, du lịch, dịch vụ trên địa bàn sẽ là tiền đề quan trọng để kinh tế của Thành phố có cơ hội bứt phá. Trên cơ sở tiếp tục bám sát nội dung chỉ đạo tại Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 04/12/2018 của BCH Đảng bộ Tỉnh, Kết luận 398-KL/TU ngày 20/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Móng Cái, Thành phố tiếp tục thực hiện các nhóm nhiệm vụ và giải pháp đã được xác định tại Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 17/12/2018 của BCH Đảng bộ Thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Trọng tâm là tiếp tục quán triệt, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của tỉnh, chủ đề công tác năm về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ”; thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, trong đó tăng cường công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách nhà nước theo quy định; tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng các dự án, giải quyết các tồn tại về đất đai và rà soát việc giao đất, cho thuê đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chỉ đạo thực hiện các giải pháp, biện pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính; nâng cao năng lực cạnh tranh (DDCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI, (SIPAS); hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; hoàn thành và triển khai Đề án nhân rộng mô hình thành phố thông minh; thực hiện chỉnh trang đô thị, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, chiếu sáng, thoát nước đô thị; nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý chất thải, rác thải vệ sinh môi trường.

Phối hợp tổ chức thành công Lễ thông quan cầu Bắc Luân II

Cùng với đó, tiếp tục rà soát, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết 19-NQ/TU ngày 03/3/2015 của BCH Đảng bộ Tỉnh và Đề án 25 của Thành phố, Nghị quyết TW6 (khoá XII). Thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ đột xuất tại Trung tâm Hành chính công Thành phố, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các xã, phường. Đẩy mạnh thực hiện chủ đề “Năm dân vận chính quyền 2019”; tập trung công tác tuyên truyền vận động GPMB dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Triển khai thực hiện công tác giám sát vấn đề bảo vệ môi trường, giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính; thực hiện công khai, minh bạch và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019. Chú trọng thực hiện công tác an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác thiết chế văn hóa, thể thao gắn với phát triển du lịch, dịch vụ bền vững. Chỉ đạo triển khai cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn Thành phố...

Với những giải pháp toàn diện, sâu sát, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, tin rằng TP Móng Cái sẽ tiếp tục tạo ra những bứt phá trong thực hiện các chỉ tiêu năm 2019. Một bức tranh với nhiều gam màu sáng trong phát triển KT-XH của Thành phố đang được tái hiện trong năm 2019.

Tin cùng chuyên mục

Đồn BP Pò Hèn: Viết tiếp những chiến công

Đồn BP Pò Hèn: Viết tiếp những chiến công


Móng Cái tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Móng Cái tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị


Trao tặng "Mái ấm PNJ" cho hộ nghèo tại TP Móng Cái

Trao tặng "Mái ấm PNJ" cho hộ nghèo tại TP Móng Cái


BĐBP Đảo Trần  (BĐBP Quảng Ninh) cứu  7 ngư dân gặp nạn trên biển

BĐBP Đảo Trần (BĐBP Quảng Ninh) cứu 7 ngư dân gặp nạn trên biểnKết thúc tốt đẹp Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2019

Kết thúc tốt đẹp Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2019


Giao hữu bóng đá chào mừng kỷ niệm 74 năm cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9

Giao hữu bóng đá chào mừng kỷ niệm 74 năm cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9


Phòng Lao động thương binh và xã hội Thành phố tặng bò giống cho hộ nghèo

Phòng Lao động thương binh và xã hội Thành phố tặng bò giống cho hộ nghèo


Trên 80 bệnh nhân Móng Cái, Hải Hà được phẫu thuật thay thủy tinh thể miễn phí

Trên 80 bệnh nhân Móng Cái, Hải Hà được phẫu thuật thay thủy tinh thể miễn phí


Tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc năm học 2018-2019

Tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc năm học 2018-2019


Sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, công tác đảm bảo ATTP  7 tháng đầu năm 2019

Sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, công tác đảm bảo ATTP 7 tháng đầu năm 2019


Hội nghị chuyên đề tuyên truyền về biển đảo năm 2019

Hội nghị chuyên đề tuyên truyền về biển đảo năm 2019


Thường trực Thành ủy – HĐND – UBND Thành phố làm việc với phường Ka Long

Thường trực Thành ủy – HĐND – UBND Thành phố làm việc với phường Ka Long


Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố làm việc với Phường Bình Ngọc

Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố làm việc với Phường Bình Ngọc


200 áo phao cứu sinh tặng ngư dân Trà Cổ, Bình Ngọc

200 áo phao cứu sinh tặng ngư dân Trà Cổ, Bình Ngọc