Kỳ họp thứ 10 (chuyên đề) HĐND phường Trần Phú khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

23/04/2024 13:48
Ngày 23/4, HĐND phường Trần Phú khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề). Đồng chí Vũ Thị Thanh Thảo, ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy dự.

Tại kỳ họp, trên tinh thần thảo luận dân chủ, thẳng thắn và thống nhất cao, các vị đại biểu HĐND đã thống nhất cao với Tờ trình của UBND Phường Trần Phú về kết quả lấy ý kiến cử tri và thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương sáp nhập phường Hòa Lạc vào phường Trần Phú và Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND phường Trần Phú nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với đồng chí Nguyễn Thị Ninh, ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Trần Phú. 

Các Đại biểu dự kỳ họp thứ 10 (chuyên đề) HĐND phường Trần Phú khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm hiện thực hóa chủ trương của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Móng Cái về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Việc sắp xếp phường Hòa Lạc vào phường Trần Phú phù hợp với tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030; phù hợp với điều kiện về vị trí địa lý, địa hình, địa giới hành chính và nguyện vọng của nhân dân, thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước tại địa phương, góp phần thực hiện tinh giản về biên chế, giảm số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Đồng thời gắn với giảm biên chế sẽ giảm được nguồn kinh phí chi cho hoạt động của bộ máy cơ quan hành chính; nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Sau khi sáp nhập, quy mô đơn vị hành chính mới tăng, là điều kiện quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, góp phần phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân.

Đồng chí Bùi Trung Dũng, Quyền Chủ tịch UBND phường Trần Phú thông qua Tờ trình về kết quả lấy ý kiến cử tri
Trên tinh thần thảo luận dân chủ, thẳng thắn và thống nhất cao, các vị đại biểu HĐND đã thống nhất cao với Tờ trình của UBND Phường Trần Phú về kết quả lấy ý kiến cử tri và thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương sáp nhập phường Hòa Lạc vào phường Trần Phú và Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND phường Trần Phú nhiệm kỳ 2021 – 2026 

Trước đó, thực hiện Thông báo kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Móng Cái số 1284-TB/TU ngày 25/3/2024 về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 thành phố Móng Cái; Đề án số 64/ĐA-UBND của UBND thành phố Móng Cái ngày 25/4/2024 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 thành phố Móng Cái; Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 18/03/2024 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và tổ chức kỳ họp HĐND các cấp thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 thành phố Móng Cái. Từ ngày 19/3/2024 đến ngày 19/4/2024 Ủy ban Nhân dân phường Trần Phú đã tổ chức niêm yết danh sách cử tri và lấy ý kiến cử tri về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 thành phố Móng Cái đảm bảo theo đúng tiến độ đề ra. Tổng số cử tri lấy ý kiến sáp nhập phường Hòa Lạc vào phường Trần Phú =1540, số cử tri đồng ý = 1534= 99,6%, số cử tri không đồng ý = 06 cử tri = 0,4%.

Đồng chí Vũ Thị Thanh Thảo ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy dự, phát biểu tại kỳ họp 
Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường Trần Phú phát biểu bế mạc kỳ họp 

Sau kỳ họp, Thường trực HĐND, UBND phường khẩn trương hoàn thiện đầy đủ hồ sơ trình HĐND thành phố theo thẩm quyền quyết định. 

Thu Hằng - Trần Bình
Trung tâm TTVH
Loading...