Kỳ họp HĐND lần thứ 7 xã Hải Tiến, nhiệm kì 2021 - 2026.

24/07/2023 15:16
Ngày 24/7/2023, HĐND xã Hải Tiến khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 7 – Kỳ họp thường lệ giữa năm để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Nguyễn Chí Trung – Trưởng ban pháp chế HĐND Thành phố Móng Cái; đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã dự và chỉ đạo kỳ họp.
Đ/c Nguyễn Thành Tâm - PBT Đảng ủy - CT. HĐND xã phát biểu khai mạc kì họp
Đ/c Đặng Trọng Linh - PCT. HĐND xã trình bày tờ trình về chương trình giám sát năm 2024
Quang cảnh kì họp thứ 7 HĐND xã Hải Tiến

 Thực hiện Nghị quyết HĐND xã, 6 tháng đầu năm, UBND xã Hải Tiến đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh trên địa bàn đạt nhiều kết quả. An sinh xã hội được bảo đảm. Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Thực hiện tốt việc xử lý và giải quyết công việc trên hệ thống đăng nhập tập trung, đảm bảo 100% văn bản được kí số trên môi trường điện tử, thực hiện tốt ứng dụng phần mềm một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện…

Đ/c Nguyễn Chí Trung - Trưởng ban pháp chế HĐND Thành phố Móng Cái phát biểu chỉ đạo tại kì họp
Đ/c Nguyễn Thanh Tùng -BT Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã phát biểu chỉ đạo tại kì họp
Đ/c Vũ Viết Duy - PCT TT UBND xã trình bày báo cáo công tác phát triển KTXH 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, các đại biểu dự kỳ họp đã thống nhất cao với các bản báo cáo trình tại kỳ họp và cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế cần được tập trung chỉ đạo trong thời gian tới và phản ánh các ý kiến, kiến nghị của cử tri quan tâm lên Hội đồng nhân dân các cấp.  

Đ/c Nguyễn Thị Hải Yến - Trưởng ban KTXH báo cáo kết quả thẩm tra lĩnh vực KTXH tại kì họp
Đ/c Trần Thị Nhung - CC Tài chính kế hoạch báo cáo công tác thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023.
Đ/c Phạm Thị Lành - Phó chủ tịch UB MTTQ xã báo cáo công tác xây dựng 6  tháng đầu năm 2023
Đ/c Thái Tuấn Linh - Trưởng công an xã phát biểu tham luận tại kì họp
Đại biểu Vi Hồng Khởi - Thôn 6, tham gia ý kiến góp ý tại kì họp
Đ/c Phạm Thế Phương - Công chức Địa chính xây dựng tham luận tại kì họp

Kỳ họp thứ bảy HĐND xã Hải Tiến đã biểu quyết thống nhất cao thông qua 06 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2022 ; Nghị quyết về việc phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2023 từ nguồn kết dư ngân sách xã năm 2022 chuyển sang năm 2023; Nghị quyết thông qua các chỉ tiêu, giải pháp nâng cao tỉ lệ hộ dân sử dụng nước sạch trên địa bàn xã Hải Tiến đến năm 2025; Nghị quyết về việc phê chuẩn các danh mục các dự án, công trình nông thôn mới thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024.

 

Hoàng Yến ^^
Loading...