Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) HĐND xã Hải Xuân, khóa XXI

17/04/2024 17:50
Ngày 17/4, HĐND xã khóa XXI đã tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) để thực hiện quy trình giới thiệu bầu bổ sung chức vụ phó Chủ tịch UBND xã Hải Xuân khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo Luật định. Đồng chí Nguyễn Phúc Vinh - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP, phụ trách Đảng bộ xã Hải Xuân; đồng chí Vũ Thị Thanh Thảo - Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy; đồng chí Hoàng Anh Tuất - Thành ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ TP; Đồng chí Phạm Thanh Huyền , Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Hải Xuân và các ông, bà đại biểu HĐND Thành phố ứng cử tại xã Hải Xuân, Hòa Lạc tới dự.
Quang cảnh kỳ họp và đại biểu tới dự
Đồng chí Cung Văn Tân - Chủ tịch HĐND xã phát biểu khai mạc kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Phúc Vinh - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP, phụ trách Đảng bộ xã Hải Xuân phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Phúc Vinh - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh: Công tác điều động luân chuyển cán bộ là việc làm quan trọng, thường xuyên của cấp ủy Đảng - chính quyền các cấp trong thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/2/2023 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy Móng Cái về sắp xếp, bố trí cán bộ đảm bảo triển khai công việc hiệu lực, hiệu quả nhằm đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đồng chí nêu rõ với sự đoàn kết, đồng thuận, nhất trí, các đại biểu HĐND xã Hải Xuân sẽ sáng suốt bầu Phó Chủ tịch UBND xã có năng lực, trình độ, phẩm chất, đạo đức, cùng với tập thể cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã được bầu tại kỳ họp lần này sẽ nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đoàn kết, phấn đấu xây dựng kinh tế - xã hội của xã Hải Xuân phát triển và sớm trở thành phường trước năm 2025.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND xã trình bày Tờ trình về việc bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND xã 

Tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND xã đã trình bày Tờ trình “Về việc giới thiệu bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Hải Xuân khóa XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026” đối với ông Chu Quang Minh. Theo đó, thực hiện Thông báo số 1299 -TB/TU ngày 25/3/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy Móng Cái “V/v giới thiệu nhân sự bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Hải Xuân, nhiệm kỳ 2021 - 2026”, đối với đồng chí Chu Quang Minh - Đảng ủy viên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã để đảm bảo cơ cấu, thành phần và hoạt động quản lý điều hành của UBND xã. 

Bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND xã Hải Xuân

Các đại biểu HĐND xã đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình về việc kiện toàn và thực hiện quy trình bầù cử, đồng chí Chu Quang Minh - Đảng ủy viên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã đã được tín nhiệm bầu vào chức danh Phó Chủ tịch UBND xã Hải Xuân, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với phiếu bầu đạt 100%.

Lãnh đạo TP và lãnh đạo xã chúc mừng Tân Phó Chủ tịch UBND xã Hải Xuân
Đồng chí Chu Quang Minh - Đảng ủy viên, tân Phó Chủ tịch UBND xã Hải Xuân phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Chu Quang Minh - Tân Phó Chủ tịch UBND xã Hải Xuân đã bày tỏ lòng cám ơn sâu sắc tới các vị đại biểu HĐND xã đã dành sự tin tưởng, tín nhiệm bầu đồng chí giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí nhấn mạnh, đây là vinh dự đối với cá nhân đồng chí, đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đã tin tưởng giao phó để đồng chí tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, xây dựng xã Hải Xuân ngày càng giàu mạnh,văn minh.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua, thảo luận Tờ trình về việc bổ sung “điều 2” Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 27/12/2023 của HĐND xã Hải Xuân về phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách xã Hải Xuân năm 2024; thông qua báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung “điều 2” Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 27/12/2023 của HĐND xã Hải Xuân về phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách xã Hải Xuân năm 2024.của ban kinh tế - xã hội HĐND xã.

Kỳ họp thứ 12 kỳ họp chuyên đề của HĐND xã Hải Xuân khóa XXI đã thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu các chức danh phó Chủ tịch UBND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026; thông qua Nghị quyết về bổ sung “điều 2” Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 27/12/2023 của HĐND xã Hải Xuân về phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách xã Hải Xuân năm 2024. 

Kỳ họp thứ 12 kỳ họp chuyên đề của HĐND xã đã thành công tốt đẹp và đạt được chương trình nội dung đề ra./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...