Kỳ họp thứ 14, HĐND Thành phố khóa XXI nhiệm kỳ 2021 – 2026

14/11/2023 20:37
Ngày 14/11, Hội đồng nhân dân TP Móng Cái khóa XXI nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp chuyên đề) để quyết nghị một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố. Dự kỳ họp có đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại Móng Cái; đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; đồng chí Nguyễn Phúc Vinh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố.

 

Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại Móng Cái phát biểu chỉ đạo

Tại Kỳ họp, các đại biểu được nghe đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại Móng Cái thông báo kết quả kỳ họp lần thứ 16 HĐND Tỉnh khóa XIV, đồng thời phát biểu quán triệt chỉ đạo kỳ họp.

Đồng chí đề nghị các đại biểu nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, phân tích đánh giá sâu, cụ thể từng vấn đề để đi đến thống nhất ban hành Nghị quyết sát với tình hình thực tiễn, phát huy hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố trong thời gian tới. Việc điều chỉnh chủ trương liên quan đến lĩnh vực ngân sách, đầu tư công là những nội dung lớn, quan trọng, cần tính toán một cách bài bản, căn cơ, mang tính dài hơi và phải đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Trong đó cần lưu ý, việc thực hiện điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 phải đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư, tài chính, ngân sách và các văn bản pháp luật khác có liên quan; bám sát các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh trong khả năng cân đối của ngân sách; phù hợp với mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của Thành phố, các quy hoạch đã được phê duyệt và các chủ trương, kết luận của Tỉnh, Thành ủy. Do đó cần làm tốt công tác phối hợp giữa các phòng, ban ngành, địa phương; phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, tăng cường hơn nữa vai trò giám sát của HĐND Thành phố và các tổ đại biểu, đại biểu HĐND nhất là đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn.

Chủ tọa điều hành kỳ họp 
Đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư TT Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu tại Kỳ họp
Đồng chí Dương Thị Huệ, UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố phát biểu

Kỳ họp đã nghe các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết; đồng thời các đại biểu cũng thảo luận, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền liên quan về việc điều chỉnh, hủy bỏ chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công vốn ngân sách thành phố; việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công vốn ngân sách thành phố Móng Cái; về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Thành phố giai đoạn 2021-2025; việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023; về điều chỉnh dự kiến kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Thành phố năm 2024…

Đồng chí Nguyễn Phúc Vinh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố thay mặt Thường trực UBND Thành phố đã phát biểu tiếp thu, làm rõ các vấn đề tại kỳ họp.
Các đại biểu thông qua Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết tại Kỳ họp

Kỳ họp đã thông qua 7 Nghị quyết quan trọng với sự đồng thuận của 100% đại biểu HĐND Thành phố, gồm: Nghị quyết về điều chỉnh, hủy bỏ chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư mới một số dự án đầu tư công; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023; Nghị quyết về điều chỉnh dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024; Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Công trình Quốc phòng; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Toàn cảnh Kỳ họp

Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư TT Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, thay mặt Thường trực HĐND Thành phố, Chủ tọa kỳ họp đã đề nghị các cơ quan, đơn vị, các vị đại biểu HĐND Thành phố tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ; trong đó giao Ủy ban nhân dân Thành phố khẩn trương ban hành các chương trình, kế hoạch, quyết định để triển khai cụ thể 07 Nghị quyết trên. Đặc biệt tập trung vào các nhiệm vụ thu, thực hiện chi đầu tư công đảm bảo chất lượng, tiến độ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tỉnh và của BTV Thành ủy; khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư các dự án để trình HĐND Thành phố ra Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2024, dự kiến kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 sẽ được tổ chức vào ngày 18 và 19/12. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, phường có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ và các nội dung của các Nghị quyết trên để chủ động, kịp thời xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND Thành phố, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội Thành phố chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát các tổ chức, cá nhân có liên quan; tổ chức thực hiện các Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp. Các tổ đại biểu, đại biểu HĐND Thành phố chủ động thực hiện việc báo cáo kết quả kỳ họp này tới cử tri theo quy định. Các cấp, các ngành phổ biến, tuyên truyền rộng rãi nội dung các nghị quyết trên đến đông đảo cử tri và nhân dân biết, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động nhằm đưa nghị quyết của HĐND Thành phố đạt hiệu quả và đi vào cuộc sống./.

 

Hải Ninh - Nguyễn Đức
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...