Kỳ họp thứ 15, kỳ họp chuyên đề HĐND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

27/11/2023 15:40
Ngày 27/11, Hội đồng nhân dân TP Móng Cái khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 long trọng tổ chức Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) để quyết nghị một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Đô - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; đồng chí Dương Thị Huệ - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP chủ tọa điều hành kỳ họp.
Nghi lễ chào cờ thiêng liêng
Quang cảnh kỳ họp
Đồng chí Dương Thị Huệ - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP phát biểu thông qua chương trình nội dung kỳ họp

Dự kỳ họp có đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại Móng Cái; đồng chí Hồ Quang Huy - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; đồng chí Đỗ Văn Tuấn - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố; đồng chí Nguyễn Phúc Vinh - Phó Chủ tịch UBND Thành phố đã tới dự.

Đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại Móng Cái phát biểu quán triệt chỉ đạo

Tại Kỳ họp, đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại Móng Cái phát biểu quán triệt chỉ đạo, đồng chí nhấn mạnh tầm quan trọng của kỳ họp lần thứ 15, kỳ họp chuyên đề để trình và thống nhất thông qua việc “Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất của Thành phố thời kỳ 2021 - 2030” theo đó, UBND TP bám sát theo chương trình công tác của UBND tỉnh, bám sát kết luận của BTV Thành ủy thực hiện điều hành nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, đảm bảo tinh thần “quy hoạch đi trước mở đường và quy hoạch chính là chìa khóa của thành công” để thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất theo tiến độ đề ra, phù hợp với quy hoạch mà UBND tỉnh phê duyệt trên cơ sở nắm chắc và rà soát cập nhật các dự án đã triển khai, công tác quy hoạch phải phù hợp với nguyên tắc nhà nước quản lý về đất đai và quản lý các quy hoạch về đất đai. Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu nghiên cứu, thảo luận, phân tích đánh giá sâu nội dung tờ trình để thống nhất ban hành Nghị quyết sát với tình hình thực tiễn, phát huy hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và trình UBND Tỉnh theo thẩm quyền. Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác phối hợp giữa các phòng, ban ngành, các xã phường, tăng cường hơn nữa vai trò giám sát của HĐND Thành phố và các tổ đại biểu và đại biểu HĐND TP.

Đồng chí Ngô Văn Đường - Ủy viên UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường trình bày tóm tắt nội dung Tờ trình

Tại kỳ họp, đồng chí Ngô Văn Đường - Ủy viên UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường trình bày tóm tắt nội dung Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của Thành phố Móng Cái. đồng chí Nguyễn Thị Hậu - Thành ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố trình bày nội dung Báo cáo thẩm tra đối với dự thảo  Nghị  quyết về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của thành phố Móng Cái.

Đồng chí Nguyễn Văn Đô - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; đồng chí Dương Thị Huệ - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP chủ tọa điều hành kỳ họp.
Đại diện các đại biểu phát biểu ý kiến tại kỳ họp

Tại kỳ họp các đại biểu đã nghe các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết; tại phiên thảo luận, tham luận, chất vấn đã có 12 lượt đại biểu phát biểu với nhiều ý kiến tham gia tập trung vào đánh giá kết quả thực hiện Quyết định 789/QĐ - UBND ngày 15.3.2021 của UBND Tỉnh về “Quy hoạch sử dụng đất của Thành phố thời kỳ 2021-2030” và phương hướng, nhiệm vụ điều chỉnh Qui hoạch sử dụng đất trong thời gian tới; một số ý kiến đề nghị làm rõ lý do điều chỉnh bổ, điều chỉnh qui hoạch gắn với trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan và quyết nghị việc “Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất của Thành phố thời kỳ 2021 - 2030” theo thẩm quyền của HĐND TP. Việc “Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất của Thành phố thời kỳ 2021 - 2030” là cần thiết và cấp bách nhằm đáp ứng và phù hợp với yêu cầu phát triển của TP. Xuất phát từ thực tế, việc tổ chức thực hiện “Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất Thành phố Móng Cái thời kỳ 2021-2030” được Thành phố triển khai đảm bảo theo đúng trình tự qui định pháp luật cả về chất lượng và tiến độ (UBND Tỉnh yêu cầu phải trình Tỉnh trước 30/11/2023).

Đồng chí Nguyễn Phúc Vinh - Phó Chủ tịch UBND TP phát biểu ý kiến
Đồng chí Hồ Quang Huy - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu giải trình và làm rõ các nội dung tại kỳ họp

Đồng chí Hồ Quang Huy - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố và đồng chí Nguyễn Phúc Vinh - Phó Chủ tịch UBND TP đã phát biểu giải trình và làm rõ các nội dung liên quan tới việc xây dựng tờ trình và dự thảo nghị quyết của UBND TP, các căn cứ và cơ sở hoàn thiện hồ sơ và có tiếp thu các ý kiến của đại biểu HĐND để thống nhất thông qua Nghị quyết tại kỳ họp về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 để trình UBND Tỉnh Quảng Ninh vào ngày 30/11 sắp tới.

Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Đô - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, thay mặt Thường trực HĐND Thành phố, Chủ tọa kỳ họp đã đề nghị các cơ quan, đơn vị, các vị đại biểu HĐND Thành phố tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong đó giao UBND TP khẩn trương hoàn thành báo cáo và trình UBND tỉnh trước ngày 30/11/2023.

Đồng chí Nguyễn Văn Đô - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố nhấn mạnh việc hoàn thành nhiệm vụ “Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất Thành phố Móng Cái thời kỳ 2021-2030” lần này có ý nghĩa, mục tiêu rất quan trọng bởi đây là cơ sở, là căn cứ để Thành phố tiếp tục sử dụng hiệu quả quỹ đất để phục vụ phát triển kinh tế xã hội theo đúng định hướng đã xác định; Đây cũng là căn cứ pháp lý để triển khai, thực thi việc giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hồi đất,…phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố. Nội dung UBND Thành phố trình HĐND Thành phố tại Kỳ họp lần này có tính chuyên môn sâu, chính xác, trình tự yêu cầu Logic cao. Trong thời gian qua, nhiệm vụ này đã được UBND Thành phố tích cực triển khai, Thường trực – BTV Thành ủy luôn quan tâm chỉ đạo sâu sắc, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND Thành phố đã tổ chức tốt việc khảo sát, và thẩm tra các nội dung trình của UBND Thành phố; Việc HĐND Thành phố xem xét để thống nhất quyết nghị “Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất Thành phố Móng Cái thời kỳ 2021-2030” tại kỳ họp lần thứ 15 là bước quan trọng để triển khai chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh Quảng Ninh, của Thành ủy Móng Cái”. 

Kỳ họp lần thứ 15, HĐND TP khóa XXI đã thông qua Nghị quyết “Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất Thành phố Móng Cái thời kỳ 2021-2030” với sự đồng thuận của 100% đại biểu HĐND Thành phố. 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, thay mặt Thường trực HĐND Thành phố - Chủ tọa Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Đô - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố đề nghị: Giao Ủy ban nhân dân Thành phố: khẩn trương hoàn thành báo cáo “Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất Thành phố Móng Cái thời kỳ 2021-2030” trình UBND đảm bảo chất lượng và tiến độ trước ngày 30.11.2023 theo yêu cầu của UBND Tỉnh; Đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, phường có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ, và các nội dung của NQ trên để chủ động, kịp thời xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp; Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND Thành phố, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội Thành phố: chủ động xây dựng chương trình - KH giám sát các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp; Tổ đại biểu, đại biểu HĐND Thành phố chủ động thực hiện việc báo cáo kết quả kỳ họp tới cử tri theo quy định. Đồng thời, các cấp, các ngành phổ biến, tuyên truyền rộng rãi nội dung nghị quyết trên đến đông đảo cử tri và nhân dân biết, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động nhằm đưa nghị quyết của HĐND Thành phố đạt hiệu quả và đi vào cuộc sống.

Đồng chí Phạm Văn Hoan - Chánh Văn phòng HĐND - UBND TP thông qua Nghị quyết kỳ họp

Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, dân chủ, khách quan và khoa học, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ, cử tri và Nhân dân toàn Thành phố, kỳ họp lần thứ 15 HĐND Thành phố khóa XXI (kỳ họp chuyên đề) đã hoàn thành tốt đẹp nội dung chương trình đã đề ra./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...