Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân Phường Hòa Lạc khoá VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày 28/7, Hội đồng nhân dân Phường Hòa Lạc khoá VI, tổ chức kỳ họp thứ 2, nhiệm kỳ 2021 – 2026 nhằm thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; đồng thời quyết nghị một số nội dung quan trọng khác theo chức năng, nhiệm vụ của HĐND phường. Đồng chí Đặng Duy Quân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp, Đại biểu HĐND Thành phố tới dự.

Quang cảnh kỳ họp

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid – 19 nên tình hình phát triển kinh tế xã hội phường Hòa Lạc gặp nhiều khó khăn. Phường đã triển khai thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển KT – XH, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Công tác thu ngân sách đến hết 30/6/2021 đạt 97,47% so với cùng kỳ. Phường giữ vững phường văn minh đô thị. Công tác giáo dục trên địa bàn được quan tâm, chú trọng; Y tế, dân số -KHHGĐ, an sinh xã hội được quan tâm thường xuyên. Quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản được thực hiện có hiệu quả. Cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid được thực hiện theo đúng tinh thần, đảm bảo không để xảy ra dịch trên địa bàn. Quốc phòng, an ninh ổn định trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, giữ vững.

Đồng chí Vũ Trung Chính, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường phát biểu tại kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND phường đã thông qua  tờ trình và các báo cáo thẩm tra của HĐND phường về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2021 từ nguồn kết dư ngân sách cấp phường năm 2020 chuyển sang năm 2021; tờ trình về chương trình điều chỉnh dự toán ngân sách Phường năm 2020; tờ trình phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách năm 2020; tờ trình thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn phường; tờ trình giám sát năm 2022 của HĐND Phường; tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của HĐND Phường và tờ trình ban hành nội quy kỳ họp của HDND Phường khóa VI.

Ông Đặng Duy Quân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp, Đại biểu HĐND Thành phố thông báo kết quả kỳ họp thứ 2, HĐND Thành phố

Kỳ họp cũng được đại biểu Đặng Duy Quân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp, Đại biểu HĐND Thành phố thông báo kết quả kỳ họp thứ 2, HĐND Thành phố Móng cái khóa XXI. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND phường cũng đã thảo luận, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Đồng thời, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 với nhiều nhiệm vụ quan trọng khác./.

 

 

Trần Bình
Trung tâm Truyền Thông & Văn Hóa
Loading...