Kỳ họp thứ 5, HĐND xã Hải Tiến khóa XXI

29/07/2022 22:43
Ngày 29/7, Hội đồng Nhân dân xã Hải Tiến long trọng tổ chức kỳ họp thứ 5 - HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo luật định. Đây là kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 nhằm thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, đồng thời thống nhất nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và quyết nghị một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND xã. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương, Đại biểu HĐND Thành phố khóa XXI; đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hải Tiến.

 

 

Quang cảnh kỳ họp

Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù vẫn chịu tác động bởi đại dịch COVID-19; song với sự nỗ lực của Đảng ủy-HĐND-UBND xã cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ban ngành đoàn thể và nhân dân, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn xã Hải Tiến tiếp tục được duy trì ổn định và có hướng phát triển tốt. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội cơ bản đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định; chỉ đạo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, đồng thời phát triển đàn gia súc gia cầm đảm bảo nhu cầu về thực phẩm. Công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng được quan tâm chỉ đạo kịp thời. Nuôi trồng thuỷ hải sản được quan tâm khuyến khích đạt hiệu quả tương đối tốt so với các năm trước. Hoạt động thu chi ngân sách được đặc biệt quan tâm chỉ đạo thường xuyên; công tác quản lý đất đai trên địa bàn được tăng cường có hiệu quả. Các lĩnh vực về văn hoá xã hội có nhiều tiến bộ, hoạt động văn hoá thể thao phát triển; tiếp tục duy trì và giữ vững phổ cập giáo dục ở các cấp học; sức khoẻ của nhân dân được quan tâm chăm sóc, các chính sách xã hội được giải quyết kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác quốc phòng toàn dân được củng cố và duy trì tốt, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân trong tình hình mới. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách thủ tục hành chính, quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện có hiệu quả; đời sống nhân dân ổn định và được cải thiện.

Kỳ họp đã xem xét, thảo luận các báo cáo của UBND xã về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ ngân sách xã 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; xem xét các Tờ trình về phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2021; Tờ trình về điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Tờ trình về phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2022 từ nguồn kết dư ngân sách xã năm 2021 chuyển sang năm 2022; dự thảo Nghị quyết về “Phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xã tỷ lệ 1/5.000 Quy hoạch chung xây dựng (giai đoạn 2030, tầm nhìn 2040) xã Hải Tiến; Tờ trình về Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND xã; Báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; Báo cáo thẩm tra các lĩnh vực Ban kinh tế - xã hội, Ban pháp chế được phân công phụ trách và một số nội dung liên quan tại kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hải Tiến phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND xã Hải Tiến đã nhất trí với đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022 của UBND xã. Trong đó, thống nhất một số chỉ tiêu, cụ thể: Phấn đấu diện tích gieo trồng 6 tháng cuối năm đạt 404 ha, năng suất lúa bình quân 42 tạ/ha, sản lượng lư­ơng thực đạt 1340 tấn; phấn đấu không để xảy ra cháy rừng. Phấn đấu hoàn thành kế hoạch Thành phố giao về diện tích và sản lượng nuôi trồng thủy sản; Duy trì và phát triển đàn gia súc, gia cầm hiện có; Thu ngân sách trên địa bàn phấn đấu thu đạt và v­­ượt kế hoạch thành phố giao. Tập trung triển khai các giải pháp, huy động nguồn lực để xây dựng các thôn nông thôn mới và nâng cao chất lượng chỉ tiêu, tiêu chí đồng thời hoàn thành xây dựng thôn kiểu mẫu từng bước nhân rộng ra các thôn khác trên địa bàn. Về chỉ tiêu văn hóa - xã hội, phấn đấu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phấn đấu 100% thôn giữ vững danh hiệu thôn văn hóa, trong đó  phấn đấu đạt 9/9 thôn văn hóa năm 2022. Hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục cho trẻ đúng độ tuổi. Phấn đấu không để dịch bệnh xảy ra, duy trì bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã, thực hiện đồng bộ các giải pháp, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia BHYT tự nguyện để tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, phấn đấu hết năm 2022  đạt  trên 98 % người dân tham gia BHYT. Giảm tỷ xuất sinh hàng năm theo mức trung bình của thành phố; phấn đấu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới mức trung bình của Thành phố. Phấn đấu giảm hộ nghèo và tỷ lệ hộ nghèo theo kế hoạch được giao...và một số chỉ tiêu quan trọng khác. 

Đại biểu HĐND Thành phố khóa XXI thông tin một số kết quả kỳ họp thứ 8 HĐND Thành phố

Kỳ họp thông qua nhiều nội dung quan trọng; đồng thời tiến hành bầu cử Trưởng ban Kinh tế - xã hội và Phó trưởng ban Pháp chế của HĐND xã Hải Tiến khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Kỳ họp cũng tiến hành tham luận, thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, tiếp thu, làm rõ các nội dung đại biểu HĐND xã và cử tri quan tâm. Đồng thời thực hiện công tác bầu cử Trưởng ban Kinh tế - xã hội và Phó trưởng ban Pháp chế của HĐND xã Hải Tiến khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp đã thông qua 07 Nghị quyết quan trọng với 100% đại biểu HĐND xã nhất trí tán thành./.

 

Hải Ninh
Trung tâm Truyền thông và Văn hóa TP Móng Cái
Loading...