Kỳ họp thứ 5 HĐND xã Hải Sơn khoá IV, nhiệm kỳ 2021-2026

30/07/2022 14:10
Vừa qua, HĐND xã Hải Sơn khoá IV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã long trọng tổ chức kỳ họp thứ 5. Đây là kỳ họp thường lệ giữa năm nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Báo cáo của UBND xã Hải Sơn nêu rõ: thực hiện chủ đề công tác năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; tạo đột phá mới trong công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; phát triển dịch vụ, du lịch”, xã Hải Sơn đã chủ động bám sát, triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ theo đúng chỉ đạo, gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2022.  

Quang cảnh kỳ họp 

Cụ thể: Thực hiện hiệu quả Chiến lược “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Tập trung triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế đảm bảo tiến độ, vượt kế hoạch giao. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu xã NTM kiểu mẫu. Công tác chăm lo, bảo đảm đời sống Nhân dân được chú trọng; an sinh, phúc lợi xã hội được bảo đảm, giải quyết đầy đủ chế độ cho các đối tượng chính sách, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Quyết liệt thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững; các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hoá, thể thao, lao động việc làm tiếp tục được quan tâm, đảm bảo 100% dân số có thẻ bảo hiểm y tế.) 

Đồng chí Nịnh Văn Sáng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hải Sơn điều hành kỳ họp

Công tác quản lý nhà nước về công tác quy hoạch, GPMB; quản lý đất đai, xây dựng và tài nguyên môi trường được tăng cường. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo gắn với phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Công tác cải cải hành chính ngày càng được chú trọng; đẩy mạnh giải quyết hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Tổ chức thành công cuộc bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2025, đảm bảo dân chủ, đúng quy định, tạo sự tin tưởng, đồng thuận nhất trí cao trong Nhân dân. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, TTATXH được đảm bảo, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; công tác PCTT-TKCN, PCCN, cháy rừng thường xuyên được quan tâm. Công tác phối hợp với MTTQ và các ban ngành, đoàn thể, các đơn vị đứng chân trên địa bàn được duy trì, thực hiện thường xuyên, góp phần tích cực trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;) Chủ trì phối hợp các ngành tổ chức thành công Lễ Hội Hoa Sim Biên giới năm 2022 cấp Thành phố. Các chỉ tiêu Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của Kỳ họp thứ 4 - HĐND xã khoá XXI đề ra đã và đang hoàn thành đạt tiến độ, trong đó nhiều chỉ tiêu đã đạt 100%.

Đồng chí Vũ Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hải Sơn triển khai một số nội dung 6 tháng cuối năm 2022 

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Nghị quyết của HĐND xã năm 2022 đã đề ra, trong đó: Giữ vững thành quả phòng chống dịch, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19, đẩy mạnh phát triển kinh tế, sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn hoá giàu bản sắc dân tộc; Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác quản lý quy hoạch, GPMB; quản lý đất đai, xây dựng, tài nguyên, khoáng sản và môi trường...

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...