Kỳ họp thứ 6 HĐND phường khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 thành công tốt đẹp

28/07/2023 15:21
Ngày 28/07/2023, tại trụ sở phường, Thường trực HĐND phường Hải Hoà trọng thể tổ chức Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 - Kỳ họp thứ 6 HĐND phường khóa VI, nhiệm kỳ 2021- 2026.

.Tham dự Kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Đô, PBT Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Quốc Nam, Uỷ viên BTV Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường; Nguyễn Thị Hậu, Thành uỷ viên, Trưởng Ban KTXH thành phố; các đồng chí trong Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể, đại diện các đơn vị đứng chân cùng các ông bà đại biểu HĐND phường.

Kỳ họp đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nội dung trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm, thông qua các Nghị quyết, Tờ trình, dự thảo về các nội dung liên quan, bên cạnh đó thực hiện quy trình miễn nhiệm, bầu và kiện toàn chức danh chủ chốt do HĐND phường bầu

Đặng Văn Cao
Loading...