Kỳ họp thứ 6 HĐND xã Vạn Ninh

Kỳ họp thứ 6 HĐND xã Vạn Ninh

29/07/2022 22:18
Kỳ họp thứ 6 HĐND xã Vạn Ninh

Sáng ngày 29/7, Hội đồng Nhân dân xã Vạn Ninh khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ 6. Đây là kỳ họp thường lệ giữa năm nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, quyết nghị phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội phường 6 tháng cuối năm 2022 và một số nhiệm vụ phát triển của xã trong thời gian tới. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Đô, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Bí thư thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Trần Ngọc Trung, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vạn Ninh.

Quang cảnh kỳ họp 

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy-HĐND-UBND xã đã nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất phát huy vai trò của tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Các đồng chí đã nêu cao tinh thần trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo quy định, đã lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội có nhiều đổi mới, trật tự xã hội ổn định và giữ vững, các gia đình chính sách đư­ợc quan tâm thư­ờng xuyên, đời sống nhân dân không ngừng đ­ược cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an ninh, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của nhân dân với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 85%, tỷ lệ trúng cử đạt 100%.

Chủ tọa điều hành kỳ họp

Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đảm bảo an ninh lương thực, nâng cao mức sống người dân, tăng cường thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh, phòng chống rét đậm, rét hại trong ngành nông, lâm, thủy sản; thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; Thực hiện tốt các giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, công tác phòng chống thiên tai, mưa bão được chỉ đạo quyết liệt đảm bảo tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người, giảm thiểu thiệt hại tài sản ở mức thấp; sau các cơn bão.

Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực như quản lý đất đai, thường xuyên duy trì Tổ công tác giải quyết các tồn tại về đất đai đặc biệt về các vi phạm về đất đai trên địa bàn.

Các lĩnh vực Văn hóa - Xã hội gắn với đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo gắn với các giải pháp cụ thể hỗ trợ người có công với cách mạng, đền ơn đáp nghĩa, trợ cấp xã hội, lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội; chỉ đạo thực hiện hoàn thành rà soát các hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều; nâng cao chất lượng phổ cập Mầm non cho trẻ em 5 tuổi; duy trì giữ vững Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế; Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Công tác quốc phòng, an ninh được đảm bảo, an ninh trật tự xã hội không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Đô, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy,Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại kỳ họp

 

Đồng chí Trần Ngọc Trung, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vạn Ninh phát biểu

Đồng chí Bùi Thị Tiền, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND xã Vạn Ninh phát biểu tại kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; Tờ trình về việc điều chỉnh dự toán ngân sách phường năm 2022; Tờ trình về phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách phường năm 2021; Tờ trình về phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2022 từ nguồn kết dư năm 2021 chuyển sang năm 2022; Báo cáo thẩm tra các lĩnh vực Ban kinh tế - xã hội, Ban pháp chế được phân công phụ trách; Tờ trình về chương trình giám sát năm 2023 của HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Với tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đoàn kết dân chủ, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, đồng thời sôi nổi thảo luận, chất vấn thẳng thắn với những vấn đề, nội dung cụ thể mà đại biểu HĐND xã và cử tri quan tâm trên tinh thần “vì mục tiêu, xây dựng xã Vạn Ninh ngày càng phát triển”. Kỳ họp thông qua các Nghị quyết quan trọng với sự đồng thuận, nhất trí cao của 100% đại biểu HĐND xã./.

 

Bùi Văn Nhã
Loading...