Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân xã Hải Đông khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

26/07/2023 16:02

Ngày 24/7, HĐND xã Hải Đông khóa XXI tổ chức Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) nhằm thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023, thống nhất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 và thực hiện một số nội dung quan trọng khác theo chức năng, nhiệm vụ của HĐND xã. Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND Thành phố dự, chỉ đạo kỳ họp. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hải Đông; đồng chí Hà Thị Mai, Chủ tịch Hội LHPN Thành phố; đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp Thành phố; lãnh đạo ban ngành, đoàn thể xã.

Quang cảnh Kỳ họp
Các đại biểu dự kỳ họp

hực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2023, xã Hải Đông duy trì sự phát triển, ổn định trên các lĩnh vực, 10/14 chỉ tiêu chủ yếu đề ra đạt tiến độ. Trong đó, thu ngân sách nhà nước đạt 59,5% KH vượt so dự toán Thành phố giao; sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đạt tiến độ chỉ tiêu về diện tích, sản lượng cây trồng và chăn nuôi gia súc, gia cầm; 10/10 thôn duy trì giữ vững các tiêu chí “Thôn văn hóa”; tỷ lệ gia đình đạt tiêu chí Gia đình văn hóa dự kiến đạt 96% trở lên; duy trì bền vững kết quả phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, nâng cao chất lượng 3 trường học đạt chuẩn quốc gia; kết nối tạo việc làm mới cho 198 lao động có việc làm mới, đạt 56,6% kế hoạch; duy trì kết quả xã không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2022 - 2025xây dựng kế hoạch giảm 03 hộ cận nghèo; giữ vững, nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 99,2%, đạt 101,2% kế hoạch; hoàn thành xây dựng 02 thôn đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021-2025; giữ vững tỷ lệ che phủ rừng đạt 39,5% và nâng cao chất lượng rừng; tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải rắn sinh hoạt đạt 100%; Tỷ lệ chất thải y tế được thu gom và xử lý đạt 100%...Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch đất đai, xây dựng, tài nguyên môi trường tiếp tục được tăng cường; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được quan tâm chỉ đạo giải quyết. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 thực hiện quyết liệt các giải pháp, kiểm soát tốt tình hình. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. 

Đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm, xã Hải Đông xác định: Tập trung huy động các nguồn lực từ ngân sách và trong nhân dân để xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2023; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, phấn đấu vượt dự toán giao; chú trọng nâng cao chất lượng về đạo đức của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu, phải đi trước nêu gương, làm gương trong chỉ đạo, điều hành, trong mọi mối quan hệ công tác và cuộc sống, luôn có khát vọng phát triển, bản lĩnh “6 dám, 5 thật”. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023); nâng cao chất lượng đời sống vật chất và đời sống văn hóa tinh thần nhân dân, đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. 

Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND Thành phố phát biểu chỉ đạo
Đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hải Đông báo cáo tại kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Tiến Lương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hải Đông thông qua các nội dung kỳ họp
Chủ tọa điều hành kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND Thành phố đã thông tin nhanh về kết quả Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thuòng lệ giữa năm) của HĐND thành phố khóa XXI. 

Đồng chí Dương Thị Huệ cũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà xã Hải Đông đạt được trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội những tháng đầu năm. Đồng chí nhấn mạnh: Xã Hải Đông cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị, nguồn lực, rà soát các tiêu chí, chỉ tiêu còn thiếu, còn yếu để tập trung xây dựng xã Hải Đông đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao trong năm 2023. Bên cạnh đó đồng chí cũng đề nghị UBND xã, các ngành, đoàn thể căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND xã về các tờ trình đã được thông qua; các Ban HĐND, Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND xã tiếp tục phát huy thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thường xuyên giám sát các ngành trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND đạt kết quả tốt; tất cả hướng đến mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân, phục vụ vì nhân dân…

Tại kỳ họp, HĐND xã Hải Đông đã xem xét các báo cáo, tờ trình, thảo luận đánh giá kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2023, thống nhất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm; thảo luận, quyết nghị về quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022; phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2023 từ nguồn kết dư ngân sách năm 2022 chuyển sang năm 2023.

Kỳ họp cũng được nghe HĐND xã thông qua tờ trình về Chương trình giám sát năm 2024; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6-HĐND xã khóa XXI; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 26/12/2022 của HĐND xã về chất vấn và trả lời chất vấn; các báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội, Ban pháp chế HĐND xã. Tại kỳ họp 100% các đại biểu đã nhất trí với các dự thảo nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp./.

 

Phạm Hương
Loading...