Kỳ họp thứ 8 - HĐND Thành phố Móng Cái khóa XXI

21/07/2022 16:06
Trong 2 ngày 21 và 22/7, HĐND Thành phố khóa XXI tổ chức kỳ họp thứ 8. Đây là kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 nhằm đánh giá kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022, thống nhất nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và Quyết nghị một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố. Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái, Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh tại Móng Cái dự.

Trong ngày làm việc đầu tiên 21/7, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, đại diện UBND TP Móng Cái báo cáo: Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022, UBND Thành phố đã: duy trì tốt sự thống nhất, đoàn kết, nhất trí trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện từ thành phố đến cơ sở. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thôn, khu phố tổ chức thành công cuộc bầu cử trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025. Công tác phòng chống dịch bệnh được chỉ đạo quyết liệt, kịp thời; giữ vững "vùng xanh an toàn” khôi phục hoạt động XNK qua các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn, đáp ứng nguyện vọng, mong muốn, củng cố niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp đối với cấp ủy, chính quyền Thành phố. Công tác quy hoạch, đất đai, tài nguyên và môi trường, giải ngân vốn đầu tư công, công tác GPMB triển khai các dự án trọng điểm, động lực được tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ; một số vướng mắc tồn tại về đất đai, xây dựng kéo dài đã và đang được quan tâm tháo gỡ, giải quyết. 

Đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Móng Cái khai mạc kỳ họp 

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số được đẩy mạnh. Tận dụng thời cơ, tập trung triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, phục hồi mạnh mẽ ngành du lịch, dịch vụ, thu hút khách du lịch tăng 627%CK; thu hút thêm 128 doanh nghiệp mới đưa hàng hóa về làm thủ tục Hải quan tại cửa khẩu; sản xuất công nghiệp tăng 25,1%CK;  trồng rừng gỗ lớn vượt kế hoạch Tỉnh giao 47,6%; tổng thu NSNN tăng 16,8%CK...góp phần giữ đà phát triển kinh tế cho Tỉnh, cả nước. Các lĩnh vực văn hóa, thể thao, giáo dục đào tạo, y tế, lao động, việc làm tiếp tục được quan tâm; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, chủ quyền biên giới, biển đảo được giữ vững, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh, tăng cường mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả. 

Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Móng Cái điều hành kỳ họp 

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, thành phố tập trung các nhiệm vụ trọng tâm là: Giữ vững thành quả phòng chống dịch, địa bàn "Ồn định - Phát triển trong trạng thái bình thường mới". Tập trung công tác quy hoạch, GPMB, thu hút đầu tư, trong đó quản lý và thực hiện có hiệu quả 02 Quy hoạch chiến lược khu Kinh tế cửa khẩu Móng Cái (Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Quy hoạch chung xây dựng điều chỉnh), các quy hoạch ngành, lĩnh vực. Tập trung hoàn thành lập quy hoạch các phân khu chức năng (A1, A2, C1.1, A4.1) trình Tỉnh phê duyệt trong quý III/2022.Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch chung xây dựng các xã: Hải Đông, Hải Tiến, Quảng Nghĩa, Bắc Sơn, Hải Sơn; Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công, các dự án theo Quyết định số 368/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tập trung GPMB các công trình trọng điểm, động lực triển địa bàn Thành phố. Giải quyết dứt điểm đối với 65 hộ dân có đơn thư khiếu nại về phương án bồi thường, GPMB tại dự án Khu đô thị hai bên đường dẫn cầu Bắc Luân 2; Tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả các khâu đột phá chiến lược. Quan tâm công tác cán bộ, đào tạo nguồn nhân lực. Tập trung phát triển thương mại, dịch vụ, logistics; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành thu, chi ngân sách và quản lý chặt chẽ đầu tư công.

Các Ban của HĐND báo cáo Thẩm tra về các nội dung liên quan đến lĩnh vực thuộc nhiệm vụ của Ban theo luật định

Tại kỳ họp, UBND Thành phố trình bày 07 tờ trình có liên quan đến tài chính, ngân sách, đầu tư và Chương trình phát triển nhà ở địa bàn thành phố đến năm 2030. Các Ban của HĐND báo cáo Thẩm tra về các nội dung liên quan đến lĩnh vực thuộc nhiệm vụ của Ban theo luật định, bao gồm: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2022 (lĩnh vực thuộc nhiệm vụ của Ban  Pháp chế theo luật định); Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo tình hình, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo công tác của: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự thành phố 6 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đánh giá quả thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách Thành phố 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách thành phố năm 2021, phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2022 từ nguồn kết dư ngân sách thành phố năm 2021 chuyển sang năm 2022. Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và kế hoạch vốn đầu tư năm 2022. Chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách thành phố. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách thành phố. Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách thành phố (đợt 1). Nội dung Đề án Chương trình phát triển đô thị thành phố Móng Cái đến năm 2030. Điều chỉnh chủ trương dự án Hạ tầng đất ở tái định cư khu 5, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái.

Dự và phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Tổ trưởng tổ Đại biểu HĐND Tỉnh tại Móng Cái đã thông tin kết quả kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV với nhiều nội dung quan trọng, trong đó liên quan trực tiếp tới sự phát triển của TP Móng Cái.

Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Tổ trưởng tổ Đại biểu HĐND Tỉnh tại Móng Cái phát biểu tại kỳ họp  

Ghi nhận bức tranh sáng, nỗ lực của UBND TP trong điều hành thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, sự vào cuộc của HĐND trong giám sát các lĩnh vực, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh sáu nội dung để các vị đại biểu hội đồng nhân dân cùng bàn, tìm ra giải pháp, đó là: Công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp và các nội dung của kỳ họp phải được quan tâm sâu sát hơn, phải có cách nhìn tổng thể, bao quát, đảm bảo theo quy chế, luật định, cần chú trọng phân tích làm rõ những kết quả đạt được trong các lĩnh vực 6 tháng qua, định hướng nhiệm vụ 6 tháng tới. Đối với nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19: đề nghị cán bộ, nhân dân phải rất quan tâm, khẩn trương hoàn thành tiêm mũi 4, nâng cao ý thức người dân, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Đối với công tác cán bộ, đồng chí Bí thư khẳng định đây là vấn đề rất trọng tâm, cần sự đóng góp, tập trung các nhóm giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường đạo đức công vụ trong tham mưu, thực hiện. Vấn đề đầu tư công, giải quyết các vấn đề trong nhân dân là hai nội dung quan trọng đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: cần phải tổ chức thực hiện làm chắc chắn, vì nhân dân, giải quyết nhanh, tốt các vấn đề trong cho nhân dân đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.

Để các Nghị quyết của HĐND Thành phố sớm đi vào thực tiễn, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị ngay sau kỳ họp này, Thường trực HĐND, UBND Thành phố, các cơ quan, đơn vị, xã, phường khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện tốt nghị quyết của kỳ họp được thông qua. Đề nghị Ủy ban MTTQ Thành phố và các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, nhất là đối với các chủ trương có tác động, ảnh hướng lớn đến đời sống Nhân dân, sự phát triển chung của Thành phố, cũng như các vấn đề mà cử tri đã nêu ra trước Kỳ họp.

Trong chiều 21/7 và 22/7, kỳ họp tiếp tục thực hiện với nhiều nội dung quan trọng khác. Trung tâm TTVH TP Móng Cái sẽ tiếp tục cập nhật các nội dung.

Thu Hằng- Trần Bình
Trung tâm TTVH
Loading...