Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân xã Hải Sơn khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

28/07/2023 15:53
HĐND xã Hải Sơn khóa XXI tổ chức Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) nhằm thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023, thống nhất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Ngày 28/7/2023, HĐND xã Hải Sơn khóa XXI tổ chức Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) nhằm thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023, thống nhất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 và thực hiện một số nội dung quan trọng khác theo chức năng, nhiệm vụ của HĐND xã. Dự có bà Sẻn Thị Hỷ - Đại biểu HĐND Tỉnh, Đại biểu HĐND Thành phố; ông Dương Trọng Bính - Đại biểu HĐND Thành phố; đồng chí Vũ Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; đồng chí Nịnh Văn Sáng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể xã, đại diện các thôn, các đơn vị đứng chân trên địa bàn xã.

Đồng chí Nịnh Văn Sáng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khai mạc kỳ họp  

Trong 6 tháng đầu năm 2023, UBND xã Hải Sơn đã bám sát chỉ đạo của Thành phố và chỉ đạo Đảng ủy, HĐND xã; kịp thời cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các mặt công tác; nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo, thực hiện; công tác phòng chống dịch bệnh được đảm bảo; quốc phòng, an ninh tiếp tục được ổn định, giữ vững, không để xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. UBND xã tập trung triển khai kế hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp vụ đông xuân 2022- 2023, đặc biệt chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh, tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm, vật nuôi, cây trồng; triển khai nhiệm vụ năm 2023, thu quỹ phòng chống thiên tai năm 2023; tăng cường công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp, PCCCR, quản lý đất đai trên địa bàn; chỉ đạo tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính và không để phát sinh hồ sơ quá hạn tiếp nhận tại Bộ phận một cửa xã; tập trung cao độ công tác giải phóng mặt bằng Dự án: Xây dựng kè bảo bệ khu vực cột mốc 1348(2) +150M và khu vực cột mốc 1352(2) + 200M đến mốc 352(2)+700M; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã; tiếp tục chăm lo sức khỏe, đời sống Nhân dân; triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch hưởng ứng kích cầu du lịch năm 2023 trên địa bàn xã, tổ chức Lễ hội “Hoa sim biên giới năm 2023 tạo không khí vui tươi, phấn khởi; tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm, xã Hải Sơn xác định: Tiếp tục tuyên truyền Nhân dân thu hoạch vụ đông xuân, hướng dẫn Nhân dân sản xuất vụ mùa, chủ động nước tưới tiêu vào đồng ruộng; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; triển khai công tác trồng rừng, bảo vệ chăm sóc rừng; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu dự toán thu ngân sách xã. Triển khai thu ngân sách trên địa bàn, phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch giao. Tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát phát hiện xử lý kịp thời các đối tượng có dấu hiệu xây dựng trái phép trên địa; Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn Thành phố lên hồ sơ cấp đổi, cấp mới GCNQSDĐ cho nhân dân trên địa bàn xã. Tăng cường công tác tuyên truyền đến toàn thể nhân dân tích cực hưởng ứng chung tay, góp sức xây dựng đạt chuẩn NTM nâng cao; duy trì, nâng cao chất lượng 11 vườn mẫu, 50 hộ mẫu năm 2022; xây dựng mới ít nhất 02 vườn đạt chuẩn mườn mẫu, 10 hộ đạt chuẩn hộ mẫu năm 2023. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, các hoạt động văn hóa thể thao. Thực hiện hiệu quả các chính sách đảm bảo an sinh xã hội. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, Tổ chức tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo kịp thời, đúng quy định; Tiếp tục phát động phong trào thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí,  củng cố kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT, tăng cường các giải pháp trọng tâm đảm bảo TTATGT. Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong việc phòng, chống tội phạm đảm bảo TTATXH, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phát hiện tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục con em không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ đường biên giới và toàn địa bàn, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật; Tổ chức kiểm tra nhân, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng; Tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm và đảm bảo TTATGT. Chú trọng công tác PCCC, nhất là ở các cơ sở kinh doanh tạp hóa, xăng dầu, khí gas trong khu dân cư. Thực hiện tốt công tác rà soát, nắm nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, công tác khám sơ tuyển chọn gọi công dân nhạp ngũ năm 2024.

Đồng chí Sẻn Thị Hỷ - Phó Chủ tịch UBND xã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Tại kỳ họp, UBND xã đã báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Trình tờ trình về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2022; tờ trình về việc phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2023 từ nguồn kết dư ngân sách năm 2022 chuyển sang năm 2023; tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn danh mục các dự án, công trình nông thôn mới thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024.

Đồng chí Đặng Thị Vân - Công chức Tài chính - Kế toán xã thông qua các báo cáo và tờ trình của UBND xã trình tại kỳ họp

Kỳ họp đã báo cáo kết quả thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo thẩm tra tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2022; báo cáo thẩm tra tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2023 từ nguồn kết dư ngân sách năm 2022 chuyển sang năm 2023; báo cáo thẩm tra tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc đề nghị phê chuẩn danh mục các dự án, công trình nông thôn mới thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024; báo cáo thẩm tra công tác đảm bảo ANCT-TTATXH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo kết quả mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Tờ trình về việc thực hiện chương trình giám sát của HĐND xã Hải Sơn năm 2024.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thùy Dương - Trưởng ban kinh tế  - xã hội HĐND xã thông qua báo cáo thẩm tra
Đồng chí Phạm Văn Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã báo cáo kết quả mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm

Tại kỳ họp các đại biểu HĐND xã đã thảo luận và chất vấn các vấn đề: thu chi ngân sách còn thấp so với chỉ tiêu đề ra, công tác môi trường, sửa chữa mương cung cấp nước sản xuất… 

Chủ tọa điều hành thảo luận kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Vũ Tuấn Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hải Sơn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà xã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2023. Thông tin thêm nội dung một số dự án trọng tâm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị, nguồn lực, rà soát các tiêu chí, chỉ tiêu còn thiếu, còn yếu trong năm 2023. Bên cạnh đó đồng chí cũng đề nghị các ngành, đoàn thể căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND xã và các tờ trình đã được thông qua; các Ban HĐND và các đại biểu HĐND xã tiếp tục phát huy thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thường xuyên giám sát các ngành trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND đạt kết quả tốt, tất cả hướng đến mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân…

Đồng chí Vũ Tuấn Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hải Sơn phát biểu tại kỳ họp

Tại kỳ họp 100% các đại biểu đã nhất trí với các dự thảo nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp./.

Phùn Văn Kỳ
Loading...