Kỳ họp thứ 9 HĐND phường Hòa Lạc nhất trí cao chủ trương sáp nhập 2 phường

22/04/2024 13:32
Ngày 22/4, Hội đồng nhân dân phường Hòa Lạc khoá VI nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết “về việc tán thành chủ trương sáp nhập phường Hòa Lạc vào phường Trần Phú, TP Móng Cái”. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; đồng chí Mễ Quang Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hòa Lạc; cùng đại biểu HĐND Thành phố, HĐND phường Hòa Lạc.

 

Quang cảnh kỳ họp. 
Đại biểu dự kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua tờ trình của UBND phường Hòa Lạc về kết quả lấy ý kiến cử tri và thông qua Nghị quyết “về việc tán thành chủ trương sáp nhập phường Hòa Lạc vào phường Trần Phú”; báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND phường; dự thảo Nghị quyết của HĐND phường. Theo đó, sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của phường Hòa Lạc (có diện tích tự nhiên là 0,7 km2; dân số là 6.643 người) vào phường Trần Phú (có diện tích tự nhiên là 1,0 km2; dân số là 5.187 người). Sau khi nhập, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái có diện tích tự nhiên 1,7 km2, dân số 11.830 người.

Trước đó, qua triển khai lấy ý kiến cử tri trên địa bàn phường theo từng khu phố, đã có 2.831/2.893 (đạt 97,85%) trên tổng số cử tri trên địa bàn phường Hòa Lạc tán thành với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn thành phố Móng Cái (sáp nhập phường Hòa Lạc vào phường Trần Phú).

Đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu chỉ đạo.
Lãnh đạo phường phát biểu
Chủ toạ điều hành kỳ họp 
Thường trực HĐND phường phát biểu
Thường trực Ủy ban nhân dân phường trình Tờ trình về kết quả lấy ý kiến cử tri và thông qua Nghị quyết “về việc tán thành chủ trương sáp nhập phường Hòa Lạc vào phường Trần Phú”.
Ban Pháp chế HĐND phường trình bày Báo cáo thẩm tra 
Đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến tại kỳ họp

Việc sáp nhập thành đơn vị hành chính mới góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, giảm chi ngân sách nhà nước, mở rộng không gian phát triển, phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng của địa phương.

Thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết tại Kỳ họp

Trên cơ sở ý nghĩa và tầm quan trọng đó, 100% đại biểu dự kỳ họp đã biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết của HĐND phường về việc tán thành chủ trương sáp nhập phường Hòa Lạc vào phường Trần Phú thành phường Trần Phú, TP Móng Cái. 

Ngay sau kỳ họp, HĐND phường giao UBND phường Hòa Lạc có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định theo quy định của pháp luật và báo cáo HĐND phường về kết quả thực hiện; đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Lạc tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết./.

Hải Ninh
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...