Kỳ họp thứ XI, HĐND TP Móng Cái khoá XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026

20/04/2023 22:55
Ngày 20/4, HĐND TP Móng Cái khoá XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã long trọng tổ chức Kỳ họp thứ 11. Đồng chí Hoàng Bá Nam -Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thành uỷ, Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh tại Móng Cái tới dự. Đồng chí Nguyễn Văn Đô - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP; đồng chí Dương Thị Huệ - Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP chủ trì điều hành kỳ họp.
Trang nghiêm nghi lễ chào cờ
đồng chí Dương Thị Huệ - Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP thông qua nội dung, chương trình kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Văn Đô - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP phát biẻu khai mạc kỳ họp thứ 11
Đoàn Chủ toạ điều hành kỳ họp

Đồng chí Nguyễn Văn Đô - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP phát biểu khai mạc kỳ họp chuyên đề và nêu rõ kỳ họp lần này để xem xét, thông qua 6 nội dung quan trọng đó là: Điều chỉnh chủ trương đầu tư 5 dự án đầu tư công vốn ngân sách Thành phố; Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách thành phố giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Thành phố năm 2023; Phân bổ (đợt 1) nguồn kết dư ngân sách cấp Thành phố năm 2022 chuyển sang năm 2023; Báo cáo một số nội dung quy hoạch chung các xã Hải Đông, xã Hải Tiến, xã Quảng Nghĩa đồng thời, kiện toàn thành viên Ủy viên UBND Thành phố khóa XXI.

Đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thành uỷ, Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh tại Móng Cái phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ 11, đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thành uỷ, Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh tại Móng Cái nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 11 là kỳ họp chuyên đề quan trọng, theo đó, HĐND Thành phố xem xét, quyết nghị và ban hành 6 nghị quyết về các vấn đề quan trọng tới sự phát triển KT - XH của TP, đây cũng là giải pháp cơ bản thuộc thẩm quyền. Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án, nhằm kịp thời điều chỉnh một số hạng mục hạ tầng đảm bảo đồng bộ, phù hợp với các quy hoạch mới điều chỉnh, tăng hiệu quả đầu tư dự án; Việc điều chỉnh các kế hoạch đầu tư công, nhằm đảm bảo kịp thời bổ sung tăng/giảm danh mục và kinh phí …đảm bảo theo đúng Luật định, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ phát sinh theo chỉ đạo của Tỉnh và thực tiễn nhiệm vụ chính trị của Thành phố, đảm bảo cân đối thu – chi ngân sách cho cả giai đoạn và năm 2023, trong đó điều chỉnh kế hoạch chi đầu tư đảm bảo nguyên tắc không để nợ công, tập trung vốn cho các dự án trọng điểm, cấp thiết và đảm bảo tiến độ giải ngân theo chỉ đạo của Tỉnh; Bên cạnh đó, việc kiện toàn thành viên UBND Thành phố khóa XXI để hoàn chỉnh thủ tục miễn nhiệm và bổ sung thành viên UBND mỗi khi có sự thay đổi cấp trưởng các phòng quản lý nhà nước thuộc UBND Thành phố theo luật định.

Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng  QLĐT và Ban thẩm tra HĐND TP thông qua báo cáo, tờ trình 

Tại kỳ họp thứ 11, lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch đã trình bày Tờ trình về phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 từ nguồn kết dư ngân sách cấp thành phố năm 2022 chuyển sang năm 2023; Tờ trình về điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; Tờ trình về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách thành phố giai đoạn 2021 - 2025 tại Nghị quyết số 144/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 của HĐND Thành phố; Tờ trình về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023 tại Nghị quyết số 147/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 của HĐND Thành phố.

Tại kỳ họp, lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị đã báo cáo một số nội dung quy hoạch chung các xã Hải Đông, xã Hải Tiến, xã Quảng Nghĩa; Đồng thời, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội trình bày các báo cáo thẩm tra của Ban thông qua Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 từ nguồn kết dư ngân sách cấp thành phố năm 2022 chuyển sang năm 2023; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách thành phố giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 144/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 của HĐND Thành phố; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023 tại Nghị quyết số 147/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 của HĐND Thành phố;

Cũng tại kỳ họp, sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND cũng như chủ toạ điều hành kỳ họp, đồng chí Hồ Quang Huy - Chủ tịch UBND TP đã phát biểu báo cáo làm rõ giải trình bổ sung về một số nội dung liên quan đến các dự án điều chỉnh của UBND TP.

Đồng chí Đỗ Văn Tuân - UV BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP
Đồng chí Hồ Quang Huy - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP

Kỳ họp đã miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, thông qua 02 Nghị quyết về xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, 

Kỳ họp tiến hành bầu Uỷ viên UBND TP
Các đồng chí lãnh đạo TP tặng hoa chúc mừng Uỷ viên UBND
Thư ký kỳ họp thông qua nghị quyết 

Kỳ họp đã thông qua 6 Nghị quyết với các nội dung quan trọng đó là Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 từ nguồn kết dư ngân sách cấp thành phố năm 2022 chuyển sang năm 2023; Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư 05 dự án đầu tư công (gồm: Dự án Hạ tầng đất ở tái định cư tại khu Thượng Trung, phường Ninh Dương; Dự án Hạ tầng kỹ thuật cục bộ Lô – X thuộc điều chỉnh qui hoạch lô 22, 23; lô 1 và điểm quy hoạch 4.1 tại khu 7, phường Hải Yên; Dự án Hạ tầng theo quy hoạch chi tiết nhóm nhà ở tại khu 7, phường Hải Yên; Dự án Xây mới trụ sở Công an xã Vạn Ninh ; Dự án Xây mới, nâng cấp Trường tiểu học Đào Phúc Lộc, phường Trần Phú); Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Thành phố giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư, vốn ngân sách Thành phố năm 2023; Nghị quyết về miễn nhiệm Ủy viên UBND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Vy Quyết Hơn, nguyên Trưởng Tài chính - Kế hoạch Thành phố, do chuyển công tác; Nghị quyết bổ sung Ủy viên UBND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Hoàng Anh Tuất - Trưởng phòng Nội vụ Thành phố và ông Ngô Văn Đường - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố. Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe và thống nhất với nội dung UBND Thành phố báo cáo một số nội dung liên quan đến quy hoạch chung các xã Hải Đông, xã Hải Tiến, xã Quảng Nghĩa. 

Sau 1/2 ngày làm việc sôi nổi, khẩn trương, trách nhiệm, dân chủ, khách quan và khoa học, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ, cử tri và nhân dân toàn Thành phố, kỳ họp lần thứ 11 HĐND Thành phố khóa 21 đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra./.

Trần Tương - Trần Bình
Trung tâm TT và VH
Loading...