Ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa UBND Thành phố với các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy, cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội Thành phố năm 2022

20/05/2022 15:55
Sáng 20/5, UBND Thành phố - các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy - Cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội Thành phố phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp công tác giữa UBND Thành phố với các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy; cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội Thành phố năm 2021; triển khai chương trình phối hợp năm 2022. Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy dự và chỉ đạo; đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Dương Thị Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố; đồng chí Đỗ Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố.

Quang cảnh hội nghị

Trong năm 2021, UBND Thành phố, các Ban xây dựng Đảng Thành ủy, Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố đã chủ động cụ thể hóa, triển khai sâu rộng các nội dung phối hợp theo chứng năng, nhiệm vụ, lĩnh vực ngành phụ trách gắn với tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố năm 2021. Chương trình phối hợp công tác đã tập trung vào các vấn đề trọng tâm, chủ yếu của nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, phòng chống dịch bệnh covid-19; bám sát chỉ đạo theo Chương trình số 228/CTr-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 11/12/2020 của Thành ủy; Nghị quyết số 151/NQ- HĐND ngày 22/12/2020 của HĐND Thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và chủ đề công tác năm về “Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trường trong trạng thái bình thưởng mới; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy liên kết vùng”.

Do đó, công tác phối hợp công tác giữa UBND Thành phố với các Ban xây dựng Đảng Thành ủy, Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố đã đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực; các nội dung phối hợp có nhiều đổi mới, được thống nhất cụ thể, không dàn trải mà tập trung vào các vấn đề trọng tâm của nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, các vấn đề thời sự được xã hội quan tâm như: Công tác phòng chống dịch Covid-19; công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các sự kiện chính trị quan trọng của Tỉnh và Thành phố. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyển hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị; giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải phóng mặt bằng... góp phần vào việc động viên các tầng lớp nhân dân đoàn kết, đồng thuận, hưởng ứng, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị, của cộng đồng các doanh nghiệp trong việc quyết tâm thực hiện có hiệu quả các chi tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Về định hướng công tác phối hợp năm 2022, UBND Thành phố, các Ban Xây dựng Đảng, Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố thống nhất 9 nội dung tăng cường phối hợp, đó là: Tiếp tục tuyên truyền, tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Đảng; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo “mục tiêu kép”; Duy trì thường xuyên việc nắm bắt, tổng hợp, xử lý thông tin báo chí, dư luận xã hội theo quy định; Phối hợp tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra của hệ thống chính trị xã hội Thành phố năm 2022 đảm bảo đồng bộ, hiệu quả; triển khai thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển KT-XH trên địa bàn Thành phố…


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy  ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa UBND Thành phố với các Ban Xây dựng Đảng; Khối MTTQ và các tổ chức CT-XH Thành phố trong năm 2021, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép" vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, vừa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, tạo được niềm tin, sự tín nhiệm của nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính quyền các cấp. Đồng chí nhấn mạnh, chương trình phối hợp công tác có vai trò và ý nghĩa quan trọng, qua chương trình phối hợp, có thể nắm và hiểu sâu hơn công việc điều hành của chính quyền, các Ban Xây dựng Đảng và Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội Thành phố.

Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị UBND Thành phố, các Ban Xây dựng Đảng, Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố phải nắm vững, nắm chắc nguyên tắc trong hệ thống chính trị, trong quá trình tham mưu văn bản, chỉ đạo, phối hợp, tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, cơ chế phối hợp điều hành phải thông suốt, có mục đích để tổ chức thực hiện.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị các nội dung đưa vào chương trình phối hợp công tác giữa UBND Thành phố với các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy, cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội Thành phố phải thiết thực, gắn với các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, chủ đề công tác và công tác trọng tâm năm 2022, để tập trung nguồn lực, cán bộ, hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả. Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND Thành phố căn cứ vào chương trình phối hợp, các nội dung đã ký chủ động báo cáo, trao đổi, đề xuất với UBND Thành phố, các Ban Xây dựng Đảng, Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội Thành phố để thúc đẩy các nhiệm vụ đang thực hiện đạt hiệu quả; đồng thời thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm.

Tại hội nghị, UBND Thành phố - các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy - Cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội Thành phố đã ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2022.

Vi Thu
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...